x

FISCALE KOSTPRIJS DI RUPO I: de nieuwe begrotingsmaatregelen

Dit artikel werd geschreven door Carl Van Biervliet.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Di Rupo I is er dan toch in geslaagd een regering in het zadel te krijgen. Hierbij mogen we ons wel verwachten aan een lawine van fiscale maatregelen, waarvan elk van ons het "zal" voelen in zijn portemonnee. Op vandaag is het al duidelijk dat de fiscale impact enorm ruim is. Zo zullen niet alleen de vennootschappen hun fiscale druk stevig zien stijgen, maar zullen we allemaal in onze persoonlijke aangifte geconfronteerd worden met een hogere fiscale factuur.

Om nu al een idee te kunnen vormen van deze erg ingrijpende wijzigingen, sommen we er hier "een aantal" op:
 • de wijziging van de notionele interestaftrek voor vennootschappen, moet een klein miljard euro in het laatje brengen en zal dus iedere vennootschap treffen;
 • de roerende voorheffing stijgt naar 21 %, maar in de praktijk moeten we vaststellen dat dit eigenlijk een stijging naar 25 % wordt;
 • wie leningen verstrekt binnen zijn vennootschappengroep, van de ene vennootschap aan de andere, zal dit voortaan slechts mogen realiseren tot een plafond gelijk aan vijf keer een herrekend eigen vermogen, een zogenaamde thin capitalization rule;
 • de bedrijfswagens worden alweer maar eens getroffen, zowel bij de genieter als bij de werkgever/vennootschap. Het voordeel van alle aard kan in sommige gevallen meer dan verviervoudigen en hoger, waarbij ook de werkgever en/of de vennootschap fiscaal ook nog eens wordt getroffen;
 • in dezelfde sfeer worden ook de voordelen van alle aard inzake elektriciteit en verwarming gewijzigd (lees: verhoogd);
 • onroerende goederen in een vennootschap, waarvan een werknemer of een bedrijfsleider gebruik maakt, zullen hun belastbaar voordeel van alle aard met maar liefst 90 procent zien stijgen;
 • ook de aandelenopties in het kader van een beroepsactiviteit, zien hun fiscale druk met een 20 % stijgen;
 • interne pensioenvoorzieningen zijn niet langer toegelaten en de bestaande voorzieningen moeten binnen een termijn van drie jaar worden geëxternaliseerd, een keuze tussen de cholera of de pest: ofwel belastingen betalen ofwel tax betalen en met een financiële kater worden geconfronteerd;
 • groepsverzekeringen zullen voortaan "geplafonneerd" worden, m.a.w in de 80%-regeling wordt een plafond ingevoerd, gebaseerd op het hoogste ambtenarenpensioen;
 • uitkeringen van groepsverzekeringen zien hun belastbaarheid wijzigen/stijgen van 10 % of 16,5 % naar 20 %, 18 %, 16,5 % of 10 %, afhankelijk van de leeftijd waarop de uitkering gebeurt;
 • investeren in zonnepanelen, dubbele beglazing, nieuwe stookketels enz.. zal voortaan géén fiscaal voordeel meer opleveren. Anders gezegd zullen energiebesparende investeringen worden geschrapt van het fiscaal aftrekbare uitgaven in onze aangifte, met uitzondering van dakisolatie die nog een 'verminderd' fiscaal voordeel kan opleveren;
 • de aftrek voor de enige eigen woning, de kosten voor kinderopvang, giften enz... zien hun fiscaal voordeel flink ingekort; ook pensioensparen zal voortaan tot één vierde minder fiscaal voordeel opleveren;
 • meerwaarden op aandelen, die minder dan één jaar in een vennootschap worden behouden, zullen belast worden aan een afzonderlijk tarief van 25 %, terwijl die op vandaag belastingvrij zijn; wie nog op de beurs wil of durft 'spelen' zal voortaan ook rekening moeten houden met een ongeveer 30 % hogere beurstaks;
 • notarissen en gerechtsdeurwaarders verliezen hun vrijstelling en moeten voortaan BTW aanrekenen op hun prestaties;
 • zelfs TV-kijken wordt 9 % duurder, door het verhogen van het btw-tarief van 12% naar 21 %;
 • ....

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren