x

Correcte inschrijving in de KBO is belangrijk

Dit artikel werd geschreven door Jonathan Schuermans.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Als onderneming heeft u er alle belang bij om uw inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uptodate te houden. Verkeerde gegevens kunnen leiden tot verkeerde conclusies bij de overheid, en dus onnodige administratie en verrassende kosten.

Voorbeelden:
  • naast uw hoofdzetel had u lange tijd een 2e vestiging, maar die is intussen opgedoekt. Als u uw KBO-inschrijving niet aanpast, zal u een overbodige factuur voor de provinciebelasting ontvangen. Ook het FAVV, Sabam, ... gaan dan voort op verouderde gegevens.
  • uw belastingscontroleur bediscussieert de beroepskosten die u maakte voor een hypermoderne broodoven, om dat u in de KBO bent ingeschreven als koude bakker.

Verkeerde of onvolledige gegevens kunnen echter ook problemen opleveren met klanten: bijvoorbeeld: een aannemer wacht tevergeefs op betaling voor de werken die hij uitvoerde, en stapt naar de rechter. De klant werpt in het begin van het geding op dat de aannemer voor dat soort werk niet ingeschreven is in de KBO. De rechter kan dan niet anders dan de vordering onontvankelijk verklaren.

Er zijn geldboetes voorzien voor ondernemingen waarvan de gegevens niet correct staan vermeld in de KBO, maar gelukkig worden die zelden opgelegd. In een eerste stap zal de controleur u namelijk vriendelijk aanmanen om de inschrijving aan te passen via een ondernemingsloket. Geldboetes zijn enkel een stok achter de deur.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren