x

Boek Nikolas Vandelanotte 'Samenwonen of trouwen: een kapitale vraag'

Dit artikel werd geschreven door Chantal Cool.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Wanneer 2 mensen beslissen in de toekomst samen door het leven te gaan, heeft dit niet alleen gevolgen op persoonlijk en vermogensrechtelijk vlak, maar ook op fiscaal vlak.

Dit boek gaat dieper in op de fiscale gevolgen van de verschillende vormen van het samenleven.

Trouwen of al dan niet wettelijk samenwonen? Hoewel de verschillende vormen van samenleven fiscaal dichter en dichter bij elkaar komen, blijven er toch verschillen bestaan in de fiscale behandeling.

Op basis van de recente wetgeving en rechtspraak, geeft dit boek een antwoord op vragen zoals:
  • Onder welke voorwaarden kan ik mijn echtgenoot een meewerkinkomen toekennen?
  • Kan ik de kosten voor opvang die ik heb betaald voor de kinderen van mijn wettelijk samenwonende partner fiscaal aftrekken?
  • Kan ik als feitelijk samenwonende genieten van de Vlaamse vrijstelling van successierechten voor de gezinszorg?

Het boek bespreekt in chronologische volgorde de verschillende vormen van het samenleven. Dit begint vanaf het ogenblik dat de aanstaande partners beslissen het ouderlijke huis te verlaten.

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de fiscale gevolgen van het samenleven zelf en van de keuze van de samenlevingsvorm die de partners hebben gemaakt. Tenslotte worden ook de fiscale gevolgen van echtscheiding, overlijden of het einde van het samenleven omwille van andere redenen besproken. Een uniek naslagwerk betreffende deze specifieke en steeds vaker voorkomende materie. Onmisbaar voor elke fiscale adviseur!

Gegevens boek:
  • Titel: Samenwonen of trouwen: een kapitale vraag
  • ISBN: 9789077042 441
  • Prijs: € 35,00 (excl. Btw en verzendkosten)

Voor meer info en bestellen.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren