x

Belangrijk: Masterplan voor Opvolging & Overname

Dit artikel werd geschreven door Carl Van Biervliet.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Eind vorige week heeft Minister-President Peeters het Masterplan voor Opvolging & Overname gepresenteerd.

Programmadecreet 2012

Op vandaag zijn er 129.000 ondernemers in Vlaanderen die ouder zijn dan 50 jaar. Dit is 31% van het totale aantal Vlaamse ondernemers. Ten einde de voortzetting van deze ondernemingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft de Vlaamse regering dit Masterplan uitgewerkt dat normaliter vorm zal krijgen in het Programmadecreet 2012.

Op vandaag zijn de details van dit programmadecreet nog niet bekend. Alles lijkt er echter op te wijzen dat de successie van (familiale) ondernemingen een grote wijziging zal ondergaan in de komende weken. We willen u echter niet nalaten nu al de grote lijnen te duiden dewelke vorige week bekend zijn gemaakt.

Schenkingsrechten

Eén van de belangrijkste punten in dit Programmadecreet is het feit dat de schenkingsrechten voor aandelen van familiale vennootschappen wegvallen. Waar deze op vandaag 2 of 3% bedragen, worden deze vanaf 1 januari 2012 0%. Of daar bijkomende voorwaarden aan gekoppeld zullen zijn is op vandaag nog niet geweten.

Successierechten

Daartegenover staat wel dat het fameuze art. 60bis wegvalt. Dit artikel had een crisismaatregel in het leven geroepen en zorgde ervoor dat de aandelen in familiale ondernemingen, mits een aantal tewerkstellings- en loonsvoorwaarden werden voldaan, vererfd konden worden aan 0%. Dit artikel houdt op te bestaan, al is het de bedoeling dat deze aandelen niet belast zullen worden volgens de normale successietarieven, maar zij zouden belast worden aan een vlak tarief van 3% (voor erfgenamen in de rechte lijn) of 7% (voor andere erfgenamen).

Wat de exacte impact van deze wijzigingen zal zijn, zal pas duidelijk worden eenmaal het programmadecreet gepubliceerd wordt. Maar hoe dan ook zal dit een belangrijke wijziging teweeg brengen wat betreft de successie en schenking van ondernemingen.

Eenmaal de details hiervan bekend zijn, zullen wij u zo spoedig mogelijk inlichten via een nieuwsflash. Indien u op vandaag reeds vragen heeft over de overdracht van uw onderneming of u vragen heeft omtrent uw successie in het algemeen, kunt u steeds terecht bij één van de specialisten binnen Vandelanotte.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren