x

Alweer nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen voor 2013

Dit artikel werd geschreven door Carl Van Biervliet.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Tijdens het paasweekend heeft de federale regering een akkoord bereikt om structureel te besparen. Ook op fiscaal vlak zijn er opnieuw enkele maatregelen doorgevoerd die ook voor u belangrijk kunnen zijn. Hoog tijd dan ook om de belangrijkste nieuwe fiscale maatregelen eens van naderbij te bekijken.

Liquidatiebonus: misschien wat sneller uw vennootschap vereffenen?

De belangrijkste fiscale maatregel is deze m.b.t. de liquidatiebonus. Vanaf 1 oktober 2014 zou de roerende voorheffing (RV) bij liquidatieboni verhogen van 10% naar 25%. Het loont dus de moeite om eens na te zien of geen vereffeningen kunnen tegen die datum, want ook de regering rekent er op dat dit wat extra geld zal opbrengen!

Niet vereffenen en toch genieten van het uitdovend 10% RV-tarief

Ook al tot 1 oktober 2014 zouden reserves omzetbaar zijn in kapitaal aan een tarief van 10%. Na een wachtperiode van 5 jaar is dan een kapitaalvermindering mogelijk aan een nultarief. Opgebouwde reserves kan men hiermee vastklikken aan het 10%-tarief.

Investering KMO's

Wie investeert in KMO's zal een aangepaste RV op dividenden kunnen genieten. Voor de eerste 2 jaren blijft 25% gelden, voor het derde jaar 20% en vanaf het vierde jaar 15 %.

Notionele intrestaftrek

Vanaf aanslagjaar 2014 zouden aandelen die recht geven op DBI-aftrek niet meer meetellen voor de notionele intrestaftrek. Op heden komen aandelen, als 'belegging' aangehouden, voor de beide voordelen, DBI-aftrek én notionele intrestaftrek, in aanmerking.

Erfpachtconstructies

De registratierechten bij erfpachtconstructies zouden stijgen van 0,2% naar 2%.

En nog enkele andere:

  • De accijnzen op alcoholhoudende dranken zouden stijgen met gemiddeld 12% vanaf 1 januari 2013. Dit zou niet gelden voor bieren;
  • De accijns op tabak zou stijgen;
  • De taks op de levensverzekeringen, stijgt van 1,1% naar 2%. Het verlaagd tarief blijft voor schuldsaldoverzekeringen en pensioenspaarverzekeringen blijven vrijgesteld;
  • Het vast registratierecht zou stijgen van 25 euro naar 50 euro.

Over deze wijzigingen zijn nog geen definitieve teksten bekend, maar we wilden al een beeld geven van de stand van zaken. Wordt vervolgd...

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren