x

Aanwerving van 50-plussers kan rekenen op steunmaatregelen:

Dit artikel werd geschreven door Linda Van de Walle, Anneleen Wydooghe, Ellen Verstraete.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Om de ervaring van oudere werknemers niet verloren te laten gaan, weet dat u als werkgever kunt genieten van verminderingen in de loonkostprijs

Vermindering RSZ-bijdragen van de werkgever voor 54-plussers

De RSZ-werkgeversbijdragen voor werknemers vanaf 54 tot 57 jaar verminderen met 400 euro per kwartaal, vanaf 58 tot 61 jaar wordt dit 1.000 euro per kwartaal, vanaf 62 tot 64 jaar met 1.500 euro indien het refertekwartaalloon maximum 12.240 euro bedraagt.

Vanaf 65 jaar daalt de vermindering naar 800 euro per kwartaal, maar hier noteren we dan wel dat de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar staat zowel voor mannen als voor vrouwen. De bedragen gelden voor een voltijdse tewerkstelling.

Vlaamse premies bij aanwerving van 50-plussers

Anderzijds kent de Vlaamse overheid vanaf 2013 een gewijzigde premie toe bij aanwerving van een niet-werkende werkzoekende 50-plusser die zal werken in het Vlaamse Gewest.

Voor 50 tot 54-jarigen kan de premie gedurende 4 kwartalen 30 % van de loonkost dekken indien er minder dan 1 jaar werkloosheid was en 50 % indien de werkloosheidsperiode tussen 1 en 2 jaar bedroeg.

Voor 55-plussers die minder dan 2 jaren werkzoekend waren, kunt u gedurende 4 kwartalen een tussenkomst krijgen van 50 % van de loonkost. Bij aanwerving van een 50-plusser die meer dan 2 jaar werkzoekend was, is er een tussenkomst van 50 % in de loonkost voorzien gedurende 8 kwartalen.

U moet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur afsluiten en de werknemer moet gedurende de duur van de toekenning van de premie in dienst blijven. De werknemer mag geen recht hebben op doorbetaalde werkloosheidsuitkering. U mag geen andere werknemer ontslaan om zijn functie te laten innemen door een premiegerechtigde en de premiegerechtigde mag in de 6 maanden voor zijn aanwerving niet in de onderneming of groep van ondernemingen gewerkt hebben tegen een hogere loonkost dan 1.000 euro.

De premie wordt aangevraagd bij de VDAB.

De maximumloonkost bedraagt het dubbel van de grens van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen, dit is 3.003,64 euro. Onder loonkost wordt verstaan: het bruto-loon en de werkgeversbijdragen met de verminderingen er op.

De premie kan niet worden niet worden toegekend voor werknemers die worden vergoed met dienstencheques, of waarvoor de werkgever reeds de premie voor werkervaring geniet, Gesco's en doelgroepwerknemers waarvoor in de sociale en beschutte werkplaatsen en lokale diensteneconomie een loonsubsidie wordt toegekend.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk
recent inzicht

Binnenkort eenvoudige erfenisaangifte online mogelijk

Wie ooit al eens een erfenisaangifte deed, weet dat dit vaak geen sinecure is. Wij zetten hieronder de krijtlijnen van de bestaande regeling nog eens uiteen en blikken vooruit op de aangekondigde vereenvoudigingen.

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren