x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Wat verandert er vanaf 2018 op vlak van HR?

Dit artikel werd geschreven door Anneleen Wydooghe.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Wat verandert er vanaf 2018 op vlak van HR?
In de laatste week van juli bereikte de regering een akkoord over de begroting. In dit akkoord vinden we ook heel wat maatregelen die relevant zijn voor werkgevers. Een aantal van deze maatregelen werden nu definitief.

Tax shift


De regering bevestigt de verdere uitvoering van de tax shift zoals werd overeengekomen in 2014. Mensen in loondienst, vooral de lagere en middeninkomens, zouden tegen 2019 op het einde van de maand netto meer moeten overhouden van hun brutoloon. Concreet betekent dit dat het inkomen tegen 2019 t.o.v. 2014 er als volgt zal uitzien:

 • 1.500 euro bruto = minimum 140 euro per maand extra 
 • 2.100 euro bruto = minimum 121 euro per maand extra
 • 2.800 euro bruto = minimum 102 euro per maand extra
 • 3.300 euro bruto = minimum 91 euro per maand extra

Winstdeelname van werknemers


Werkgevers zullen vanaf 2018 een fiscaalvriendelijke winstpremie aan hun werknemers kunnen uitkeren. Om dit mogelijk te maken zal de wet van 22 mei 2001 betreffende de financiële participatie van de werknemers aangepast worden.

Deze vergoeding zal voor werknemer onderworpen zijn aan een sociale bijdrage van 13,07 procent en een fiscale bijdrage van 7 procent. Voor de werkgever zal de vergoeding onderworpen zijn aan het voor hem geldende tarief van de vennootschapsbelasting. Het totale bedrag wordt beperkt tot maximaal 30 procent van de loonmassa.

De invoering zal via een individuele beslissing van de onderneming, genomen in de algemene vergadering, gebeuren. Bij een gelijke verdeling tussen de werknemers volstaat deze beslissing. Bij een ongelijke verdeling van de bedragen is een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte vereist. De eenmalige toekenning door de werkgever houdt geen verplichting in voor de toekomst.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek


Om innovatie en innoverende bedrijven in België te ondersteunen, bestaan er enkele gunstige fiscale maatregelen. Zo zijn de lonen van sommige werknemers die innoveren deels vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Tot 1 januari 2018 stond deze maatregel enkel open voor werknemers die beschikken over een masterdiploma in een toegepaste of exacte wetenschap. De maatregel zal echter uitgebreid worden naar bachelordiploma's van specifieke studiegebieden en dit in twee fases:

 • vrijstelling van 40% op bezoldigingen die vanaf 1 januari 2018 betaald of toegekend worden aan houders van een bachelordiploma;
 • vrijstelling van 80% op bezoldigingen die vanaf 1 januari 2020 betaald of toegekend worden aan houders van een bachelordiploma.

Flexijobs


Sinds eind 2015 geldt in de horecasector het systeem van flexijobs. Dit betekent dat werknemers met een job van minstens vier vijfden goedkoop kunnen bijklussen. Bovendien worden ze niet (para)fiscaal belast op de inkomsten die zij als flexijobber verdienen. De horecawerkgever is echter wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 procent verschuldigd. Sinds 1 januari 2018 kunnen echter ook gepensioneerden en andere sectoren aan de slag als flexijobbers. 

 • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij; 
 • PC 119 van de handelaars in voedingswaren; 
 • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel; 
 • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren; 
 • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven; 
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken; 
 • PC 312 voor de warenhuizen; 
 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen; 
 • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC's of de horeca (PC 302). 

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Effectentaks in werking getreden.jpg

Effectentaks in werking getreden!

De effectentaks trad op 10 maart 2018, na enkele kritieken van de Raad van State en een politiek kat-en-muisspel, dan toch in werking. Welke impact heeft deze taks op u als belegger?

Vandelanotte Reporting

Vandelanotte brengt digitalisering in tweede versnelling!

Vorig jaar zette Vandelanotte als één van de eerste accountancykantoren zijn eerste stappen in de digitale wereld: als bedrijfsleider scant u uw facturen in op regelmatige tijdstippen en wij zorgen voor de professionele verwerking ervan. Zo kunt u steeds uw actuele financiële staat raadplegen in uw eigen portaal. Realtime en online boekhouden was nog nooit zo eenvoudig!

Nieuwe vermogensbelasting in Frankrijk: van ISF naar IFI
recent inzicht

Nieuwe vermogensbelasting in Frankrijk: van ISF naar IFI

Sinds 1 januari 2018 gaat de jaarlijkse Franse vermogensbelasting door het leven als de Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Zoals de naam al doet vermoeden, belast het nieuwe stelsel voortaan alleen nog het onroerend vermogen van de belastingplichtige.

Nieuwe mogelijkheid tot extra pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap
recent inzicht

Nieuwe mogelijkheid tot extra pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap

De federale regering engageerde zich om de tweede pensioenpijler net zo toegankelijk te maken voor zelfstandigen zonder of mét vennootschap. Hiervoor werd een nagelnieuw pensioenvehikel opgericht: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Vandelanotte kiest voor e-signing
recent inzicht

Vandelanotte kiest voor e-signing

Het digitaal ondertekenen van documenten maakt uw leven als ondernemer een stuk eenvoudiger. Daarom koos ook Vandelanotte resoluut voor deze manier van werken. We vertellen u er meer over.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren