x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Nieuw jaar, nieuwe subsidiecalls

Dit artikel werd geschreven door Sofie Rapsaet.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
nieuw jaar, nieuwe subsidiecalls.jpg
Het nieuwe jaar brengt weer nieuwe oproepen en subsidieopportuniteiten met zich mee en die willen wij u niet onthouden. Houd de deadlines goed in het oog en klop met al uw vragen bij onze collega's aan!

1. Pendelfonds

Deadline: 26 april 2018 - dossiernummer aanvragen voor 29 januari!

Waarvoor?

Het Pendelfonds subsidieert projecten bij bedrijven die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Het gaat over volgende acties:

1. Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren
2. De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen
3. Het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen
4. Vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer
5. Kosten voor fietsonderhoud
6. Fietsvergoedingen
7. De aankoop van (veiligheids)uitrusting voor fietsers
8. Onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven
9. Projectcoördinatiekosten

Hoeveel?

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.

Hoe?

Denkt u erover na om één van bovenstaande acties op te zetten, dan is het belangrijk om zeker vóór 29 januari 2018 een dossiernummer aan te vragen. Dit is nodig om een volledig dossier te kunnen aanvragen tegen 16 april 2018.


2. ESF oproepen 'duurzaam loopbaanbeleid' en 'anders organiseren' 

Deadline: 30 maart 2018

Waarvoor?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert projecten die inzetten op de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Diverse acties binnen het HR-beleid van uw onderneming kunnen hiermee financieel ondersteund worden.
Momenteel staan er twee oproepen open:

  • Oproep anders organiseren: gericht op bedrijven die op zoek gaan naar een andere structuur van arbeidsdeling, die medewerkers meer autonomie geeft, hen terug zicht geeft op het grotere geheel, minder stress bezorgt en die tegelijkertijd de organisatie meer wendbaar maakt. 
  • Oproep duurzaam loopbaanbeleid: gericht op bedrijven die inzetten op een duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen de domeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap, jobinhoud en uitstroom.


Hoeveel?

Als kmo krijgt u 70 procent subsidie, als grote onderneming 50 procent. Projecten lopen 12 tot 18 maanden.

Hoe?

De oproep wordt opengesteld op 3 januari 2018 en staat open tot en met 30 maart 2018 middernacht. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 juli 2018. Er volgen later dit jaar nog gelijkaardige oproepen.


3. Logiessubsidies

Deadline: 30 april 2018

Waarvoor?

Toerisme Vlaanderen wil uitbaters graag een handje helpen en wil mee investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen. Volgende investeringen komen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2018:

1. investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
2. investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
3. zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
4. sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).


Hoeveel?

De subsidie bedraagt maximum 25 procent van de uitgaven die in aanmerking komen en maximum 50.000 euro per dossier. Als de ingediende subsidieaanvragen het voorziene budget van anderhalf miljoen euro overschrijden, dan zal het gesubsidieerde percentage lager zijn.


Hoe?

Vanaf 1 januari 2018 tot uiterlijk 30 april 2018 kunt u een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen.

4. Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Deadline: 31 maart 2018

Waarvoor?

Het VLIF geeft steun aan bedrijven in de landbouwsector voor innovaties in de landbouw. Er kan steun gevraagd worden voor :

  • Innovatie van onroerende en roerende investeringen
  • Software en sturingsprogramma's die noodzakelijk voor deze investeringen
  • Algemene kosten verbonden aan de innovatie

Hoeveel?

De steun bedraagt 40 procent van de subsidiabele projectkosten en is beperkt tot maximum 200.000 euro per aanvraag. De steunvorm bestaat uit een kapitaalpremie die in een schijf uitbetaald wordt.


Hoe?

De indienperiode loopt van 2 januari 2018 tot en met 31 maart 2018. De datum van indiening binnen deze periode speelt geen enkele rol bij de selectie.


5. Nieuwe ontwikkelings- en onderzoeksprojecten

Doorlopend in te dienen

Waarvoor?

Vlaio vervangt kmo-innovatieprojecten, kmo-haalbaarheidsstudies, sprintprojecten en O&O-bedrijfsprojecten door twee nieuwe subsidies:

  • Ontwikkelingsprojecten: voor vernieuwende ideeën - nieuw of verbeterd product, proces of dienst - die je onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn
  • Onderzoeksprojecten: voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming

Hoeveel?

De steun varieert tussen 25 en 60 procent per project.

Hoe?

Projecten kunnen aangevraagd worden via een vereenvoudigde procedure vanaf 15 januari 2018.

Voor al deze oproepen en ook voor andere subsidies kunt u bij ons terecht met al uw vragen. Wij bekijken wat er van toepassing is voor uw bedrijf en begeleiden u doorheen de volledige aanvraag.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Het Waals Gewest voert een aantal fiscale hervormingen door
recent inzicht

Het Waals Gewest voert een aantal fiscale hervormingen door

Niet alleen op federaal vlak kregen we te maken met een aantal duidelijke wijzigingen, ook het Waalse gewest heeft een fiscale hervorming doorgevoerd met als doel de koopkracht van de Waalse consumenten te versterken.

Btw recupereren op uw vakantiewoning?
recent inzicht

Btw recupereren op uw vakantiewoning?

Het Hof van Beroep in Brussel oordeelde dat de verhuur van een gemeubelde vakantiewoning aan btw onderworpen is wanneer bijvoorbeeld elektriciteitskosten en kosten voor schoonmaak en onderhoud doorgerekend worden aan de huurder.

Nieuwe Europese regels e-commerce
recent inzicht

Nieuwe Europese regels e-commerce

Op 5 december 2017 heeft de Europese Raad nieuwe regels aangenomen inzake e-commerce. De Raad zet daarmee een nieuwe stap in de verdere eenmaking van de Europese markt. De meeste regels treden in werking vanaf 2019.

Wat verandert er vanaf 2018 op vlak van HR?
recent inzicht

Wat verandert er vanaf 2018 op vlak van HR?

In de laatste week van juli bereikte de regering een akkoord over de begroting. In dit akkoord vinden we ook heel wat maatregelen die relevant zijn voor werkgevers. Een aantal van deze maatregelen werden nu definitief.

Nieuwe forfaits voor privégebruik tablet, gsm en smartphone
recent inzicht

Nieuwe forfaits voor privégebruik tablet, gsm en smartphone

Op 13 november 2017 werden nieuwe forfaitaire waarderingsregels gepubliceerd voor het privégebruik van tablets, gsm's, smartphones en telefoonabonnementen die door de werkgever kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren