x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Wordt de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen ingeperkt?

Dit artikel werd geschreven door Stefanie Defrancq, Joren Vanlerberghe.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Wordt de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen ingeperkt?
De wet van 1 juli 2016 heeft de btw-regeling grondig gewijzigd voor de zogenaamde 'kostendelende verenigingen' of 'zelfstandige groeperingen'. Als gevolg van deze wet gelden nieuwe spelregels voor de toepassing van de btw-vrijstelling in het kader van dienstprestaties voor leden. Recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie lijkt het toepassingsgebied van deze vrijstelling echter te beperken.

Volgens art. 44, §2bis W.btw geldt er een specifieke btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen die diensten verlenen aan hun leden. Deze vrijstelling geldt enkel op voorwaarde dat:

  • de leden van de groepering op geregelde wijze activiteiten verrichten die op grond van art. 44 W.btw zijn vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn;
  • de activiteit van de groepering bestaat uit het verrichten van diensten aan haar leden die direct nodig zijn voor hun niet btw-plichtige of vrijgestelde activiteit;
  • de aan het lid verrekende vergoeding maximaal zijn aandeel bedraagt in de door de groepering gedane uitgaven;
  • de vrijstelling niet leidt tot concurrentieverstoring.

Een schoolvoorbeeld van zo'n zelfstandige groepering is een groep artsen die hun medisch secretariaatspersoneel poolen en de onderlinge verrekening van de loonkost vrij van btw afhandelen.

Het toepassingsgebied van deze btw-vrijstelling is echter ruim. Elke groepering waarvan de leden geregeld een activiteit uitoefenen die op grond van art. 44 W.btw is vrijgesteld, kan in aanmerking komen. Hiertoe behoren onder andere activiteiten in het kader van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, onderwijs en cultuur, maar ook bankactiviteiten en daden van (her)verzekering. De toepassing van de vrijstelling binnen deze laatste twee activiteiten wordt nu echter in vraag gesteld.

Het Hof van Justitie sprak zich namelijk recent uit over een bank- en verzekeringsmaatschappij die dienstprestaties afnam van een zelfstandige groepering. Volgens het Hof blijken deze maatschappijen voor de afname van de diensten géén recht te hebben op de btw-vrijstelling. Het Hof stelt immers dat de Europese richtlijn enkel geldt voor groeperingen waarvan de leden een activiteit van 'algemeen belang' uitoefenen. Bankdaden en verrichtingen van (her)verzekering vallen binnen deze visie dan ook buiten het toepassingsgebied. De Belgische regelgeving blijkt bijgevolg te ruim te zijn. 

Er moet worden opgemerkt dat niet enkel bankdaden en verrichtingen van (her)verzekering uit de boot kunnen vallen. Het Belgische artikel 44 W.btw voorziet immers in een aantal andere vrijstellingen die niet passen binnen de definitie van 'activiteiten van algemeen belang'. Bovendien rijst de vraag hoe de uitspraken van het Hof van Justitie geïnterpreteerd zullen worden door overheidsinstanties die lid zijn van een zelfstandige groepering.

De uitspraken van het Hof van Justitie kunnen op vandaag niet worden aangewend door de Belgische btw-administratie. Dit vereist namelijk een voorafgaande aanpassing van de Belgische wetgeving.

Wij houden u verder op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen. Hebt u op dit moment vragen over de impact op uw zelfstandige groepering of kostendelende vereniging, aarzel dan niet om ons te contacteren via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Nieuwe vermogensbelasting in Frankrijk: van ISF naar IFI
recent inzicht

Nieuwe vermogensbelasting in Frankrijk: van ISF naar IFI

Sinds 1 januari 2018 gaat de jaarlijkse Franse vermogensbelasting door het leven als de Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Zoals de naam al doet vermoeden, belast het nieuwe stelsel voortaan alleen nog het onroerend vermogen van de belastingplichtige.

Nieuwe mogelijkheid tot extra pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap
recent inzicht

Nieuwe mogelijkheid tot extra pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap

De federale regering engageerde zich om de tweede pensioenpijler net zo toegankelijk te maken voor zelfstandigen zonder of mét vennootschap. Hiervoor werd een nagelnieuw pensioenvehikel opgericht: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Vandelanotte kiest voor e-signing
recent inzicht

Vandelanotte kiest voor e-signing

Het digitaal ondertekenen van documenten maakt uw leven als ondernemer een stuk eenvoudiger. Daarom koos ook Vandelanotte resoluut voor deze manier van werken. We vertellen u er meer over.

Hervorming verkooprecht voor aankoop gezinswoning in Vlaanderen
recent inzicht

Hervorming verkooprecht voor aankoop gezinswoning in Vlaanderen

De Vlaamse regering kondigde recent een hervorming aan omtrent het verkooprecht voor de aankoop van de gezinswoning. Wij geven hierbij alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Federatie Vrije Beroepen haalt slag thuis in strijd om vrijstelling billijke vergoeding
recent inzicht

Federatie Vrije Beroepen haalt slag thuis in strijd om vrijstelling billijke vergoeding

De Federatie Vrije Beroepen heeft er jarenlang voor gestreden en nu is het zo ver: vrije beroepers moeten, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren