x
OPGELET! Het kantoor in Deinze is verhuisd naar Gent! Vanaf 15 februari 2017 verwelkomen wij u op onze nieuwe locatie in de Bijenstraat 22, 9051 Gent.
x

Last call: eerste voorafbetaling aanslagjaar 2018 tegen 10 april

Dit artikel werd geschreven door David Dejaegher, Sven Loosvelt.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Last call: eerste voorafbetaling aanslagjaar 2018 tegen 10 april
De belastingvermeerdering voor onvoldoende voorafbetaling is reeds jaar en dag gekoppeld aan de basisrentevoet die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert. Door het lage rentebeleid dat de ECB de laatste jaren toepaste, betekende dit echter dat de belastingvermeerdering voor de aanslagjaren 2016 en 2017 slechts 1,125 % bedroeg. Door deze beperkte sanctie hoefde er slechts een klein bedrag voorafbetaald te worden om de vermeerdering te ontlopen. Het zette bovendien heel wat belastingplichtigen aan om helemaal geen voorafbetalingen meer te doen.

Omdat de wetgever zich bewust begon te worden van deze praktijken, veranderde zij recent het geweer van schouder. Om de begroting van 2017 opnieuw op orde te brengen, werd de band met de basisrentevoet van de ECB verbroken en werd een vaste sanctie van 2,25 % ingevoerd. Bijkomend werden ook de minimumlimieten om de vermeerdering te vermijden aangepast. De vermeerdering wordt dan ook niet meer toegepast wanneer deze minder dan 0,50 % (voorheen 1 %) van de verschuldigde belasting bedraagt of wanneer de vermeerdering minder is dan 80 euro (voorheen 40 euro).

Concreet kan de optimale eerste voorafbetaling voor vennootschappen bepaald worden op 58,34 % van de geraamde verschuldigde belasting wanneer de geraamde vennootschapsbelasting hoger is dan 16.000 euro. Is het geraamd bedrag lager dan 16.000 euro, dan is het noodzakelijk om reeds 75% van de geschatte vennootschapsbelasting vooraf te betalen. Is de geschatte belasting lager dan 3.555 euro, dan is er geen verhoging voor onvoldoende voorafbetaling mogelijk.

Wanneer de geraamde personenbelasting voor zelfstandigen hoger is dan 16.000 euro, dan is een eerste voorafbetaling van 56,48 % van het geschatte belastingbedrag noodzakelijk. Een bedrag dat lager is dan 16.000 euro moet in principe 75 % worden voorafbetaald. Bij een geraamde personenbelasting van minder dan 3.950 euro moeten zelfstandigen geen voorafbetalingen doen.

Het mag dus duidelijk zijn dat voorafbetalingen opnieuw het overwegen waard zijn. Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Facultatief regime voor btw-belaste onroerende verhuur
recent inzicht

Facultatief regime voor btw-belaste onroerende verhuur

Onroerende verhuur in de vastgoedsector is in België principieel vrijgesteld van btw. Het begrotingsakkoord van de federale regering van 26 juli 2017 voorziet in een optioneel stelsel voor een btw-belaste onroerende verhuur.

De verrekening van Amerikaanse bronheffing kan u veel geld besparen
recent inzicht

Zo bespaart u geld dankzij de verrekening van de Amerikaanse bronheffing

Wist u dat een Belgische vennootschap de ingehouden Amerikaanse bronheffing (of withholding tax) op dividenden kan verrekenen met de Belgische vennootschapsbelasting?

Steeds meer CEO's worden het slachtoffer van fraude
recent inzicht

Steeds meer CEO's worden het slachtoffer van fraude

De voorbije maanden werden steeds meer bedrijven het slachtoffer van een geavanceerde vorm van fraude, de zogenaamde CEO-fraude.

Zomerakkoord: dit zijn de fiscale gevolgen
recent inzicht

UPDATE | Dit zijn de fiscale gevolgen van het zomerakkoord

Vorige week kon de regering Michel na lang onderhandelen eindelijk een begrotingsakkoord sluiten. Wij zetten de aangekondigde fiscale maatregelen van het zomerakkoord voor u op een rij.

Belastingvermindering dakisolatie: aandacht voor verhoogde R-waarde!
recent inzicht

Belastingvermindering dakisolatie: aandacht voor verhoogde R-waarde!

Het Vlaamse Gewest heeft de belastingvermindering voor dakisolatie afgeschaft vanaf aanslagjaar 2018. Er is echter wel voorzien in een overgangsmaatregel.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren