x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Last call: eerste voorafbetaling aanslagjaar 2018 tegen 10 april

Dit artikel werd geschreven door David Dejaegher, Sven Loosvelt.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Last call: eerste voorafbetaling aanslagjaar 2018 tegen 10 april
De belastingvermeerdering voor onvoldoende voorafbetaling is reeds jaar en dag gekoppeld aan de basisrentevoet die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert. Door het lage rentebeleid dat de ECB de laatste jaren toepaste, betekende dit echter dat de belastingvermeerdering voor de aanslagjaren 2016 en 2017 slechts 1,125 % bedroeg. Door deze beperkte sanctie hoefde er slechts een klein bedrag voorafbetaald te worden om de vermeerdering te ontlopen. Het zette bovendien heel wat belastingplichtigen aan om helemaal geen voorafbetalingen meer te doen.

Omdat de wetgever zich bewust begon te worden van deze praktijken, veranderde zij recent het geweer van schouder. Om de begroting van 2017 opnieuw op orde te brengen, werd de band met de basisrentevoet van de ECB verbroken en werd een vaste sanctie van 2,25 % ingevoerd. Bijkomend werden ook de minimumlimieten om de vermeerdering te vermijden aangepast. De vermeerdering wordt dan ook niet meer toegepast wanneer deze minder dan 0,50 % (voorheen 1 %) van de verschuldigde belasting bedraagt of wanneer de vermeerdering minder is dan 80 euro (voorheen 40 euro).

Concreet kan de optimale eerste voorafbetaling voor vennootschappen bepaald worden op 58,34 % van de geraamde verschuldigde belasting wanneer de geraamde vennootschapsbelasting hoger is dan 16.000 euro. Is het geraamd bedrag lager dan 16.000 euro, dan is het noodzakelijk om reeds 75% van de geschatte vennootschapsbelasting vooraf te betalen. Is de geschatte belasting lager dan 3.555 euro, dan is er geen verhoging voor onvoldoende voorafbetaling mogelijk.

Wanneer de geraamde personenbelasting voor zelfstandigen hoger is dan 16.000 euro, dan is een eerste voorafbetaling van 56,48 % van het geschatte belastingbedrag noodzakelijk. Een bedrag dat lager is dan 16.000 euro moet in principe 75 % worden voorafbetaald. Bij een geraamde personenbelasting van minder dan 3.950 euro moeten zelfstandigen geen voorafbetalingen doen.

Het mag dus duidelijk zijn dat voorafbetalingen opnieuw het overwegen waard zijn. Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Het Hof van Cassatie oordeelde dat er een minimale verrekening van 15 procent moet worden toegekend in een Belgisch-Franse situatie. De toepassing van deze minimumverrekening blijkt een stuk voordeliger voor de Belgische particuliere belegger.

Prof DV.jpg

Onze nieuwste Vandelanotte News is er!

De nieuwste editie van onze Vandelanotte News staat in het teken van het Zomerakkoord. En dat lichten onze specialisten in deze editie maar al te graag toe.

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk
recent inzicht

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk

U wenst samen te werken met een collega? U wenst uw praktijk op termijn over te laten aan een startend arts? Dan is het misschien hoog tijd om een associatie op te richten.

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd
recent inzicht

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd

Op 4 september 2017 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2017 gepubliceerd tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016).

startup-photos.jpgSubsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid
recent inzicht

Subsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde onlangs drie nieuwe oproepen in Vlaanderen. Via subsidies uit het ESF-programma wil de Vlaamse overheid organisaties ditmaal stimuleren om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren