x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Last call: eerste voorafbetaling aanslagjaar 2018 tegen 10 april

Dit artikel werd geschreven door David Dejaegher, Sven Loosvelt.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Last call: eerste voorafbetaling aanslagjaar 2018 tegen 10 april
De belastingvermeerdering voor onvoldoende voorafbetaling is reeds jaar en dag gekoppeld aan de basisrentevoet die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert. Door het lage rentebeleid dat de ECB de laatste jaren toepaste, betekende dit echter dat de belastingvermeerdering voor de aanslagjaren 2016 en 2017 slechts 1,125 % bedroeg. Door deze beperkte sanctie hoefde er slechts een klein bedrag voorafbetaald te worden om de vermeerdering te ontlopen. Het zette bovendien heel wat belastingplichtigen aan om helemaal geen voorafbetalingen meer te doen.

Omdat de wetgever zich bewust begon te worden van deze praktijken, veranderde zij recent het geweer van schouder. Om de begroting van 2017 opnieuw op orde te brengen, werd de band met de basisrentevoet van de ECB verbroken en werd een vaste sanctie van 2,25 % ingevoerd. Bijkomend werden ook de minimumlimieten om de vermeerdering te vermijden aangepast. De vermeerdering wordt dan ook niet meer toegepast wanneer deze minder dan 0,50 % (voorheen 1 %) van de verschuldigde belasting bedraagt of wanneer de vermeerdering minder is dan 80 euro (voorheen 40 euro).

Concreet kan de optimale eerste voorafbetaling voor vennootschappen bepaald worden op 58,34 % van de geraamde verschuldigde belasting wanneer de geraamde vennootschapsbelasting hoger is dan 16.000 euro. Is het geraamd bedrag lager dan 16.000 euro, dan is het noodzakelijk om reeds 75% van de geschatte vennootschapsbelasting vooraf te betalen. Is de geschatte belasting lager dan 3.555 euro, dan is er geen verhoging voor onvoldoende voorafbetaling mogelijk.

Wanneer de geraamde personenbelasting voor zelfstandigen hoger is dan 16.000 euro, dan is een eerste voorafbetaling van 56,48 % van het geschatte belastingbedrag noodzakelijk. Een bedrag dat lager is dan 16.000 euro moet in principe 75 % worden voorafbetaald. Bij een geraamde personenbelasting van minder dan 3.950 euro moeten zelfstandigen geen voorafbetalingen doen.

Het mag dus duidelijk zijn dat voorafbetalingen opnieuw het overwegen waard zijn. Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen: OESO-lijst geüpdatet
recent inzicht

Aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen: OESO-lijst geüpdatet

Betalingen in zogenaamde 'belastingparadijzen' moeten via een apart formulier bij de aangifte vennootschapsbelasting gemeld worden. De OESO-lijst met landen werd echter geüpdatet.

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?
recent inzicht

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?

Om kmo's een duwtje in de rug te geven werd in het Zomerakkoord beslist om het tarief van de investeringsaftrek tijdelijk te verhogen van 8 procent naar 20 procent.

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!
recent inzicht

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!

Sinds 1 april 2017 moeten btw-kwartaalindieners niet langer voorschotten betalen. Om de gelijkheid tussen maandaangevers en kwartaalindieners te garanderen, moeten kwartaalindieners wél een decembervoorschot betalen. Dit kan op twee manieren.

Transfer Pricing - indieningsdatum master file verlengd
recent inzicht

Transfer Pricing - indieningsdatum master file verlengd

Graag informeren wij u dat de Belgische fiscale administratie een uitstel heeft verleend tot 31 maart 2018 voor het neerleggen van de master file met betrekking tot aanslagjaar 2018.

Waarom u best nu nog een backservice in uw IPT overweegt
recent inzicht

Waarom u best nu nog een backservice in uw IPT overweegt

Onder invloed van een aantal andere verwachte maatregelen van het Zomerakkoord valt een inhaalbijdrage of backservice in uw Individuele Pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering in 2017 zeker te overwegen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren