x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Aanleg bijzondere liquidatiereserve toch mogelijk voor vennootschappen die uit de boot vielen?

Dit artikel werd geschreven door Dries Torreele, Julie Vantomme.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Aanleg bijzonder liquidatiereserve toch mogelijk voor vennootschappen die uit de boot vielen
Bepaalde kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar waren wettelijk uitgesloten om in 2015 een bijzondere liquidatiereserve m.b.t. aanslagjaar 2012 aan te leggen. Aan de basis hiervan lag het gegeven dat het toepassingsgebied van de vastklikoperatie en dat van de gewone liquidatiereserve niet perfect in de tijd op elkaar aansloten. Het Grondwettelijk Hof heeft echter vorige maand geoordeeld dat dergelijke benadeelde vennootschappen eveneens de mogelijkheid moeten krijgen om een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen.

Toepassingsgebied overgangsregelingen niet volledig op elkaar afgestemd


In het kader van de verhoging van de roerende voorheffing heeft de wetgever een tijdelijk overgangsregime ingevoerd waarmee belastingplichtigen tot 1 oktober 2014 nog belaste reserves konden uitkeren aan 10%. Dit is de zogenaamde 'vastklikoperatie' die ook wel 'interne vereffening' wordt genoemd. Hieraan werd de voorwaarde gekoppeld dat de reserves onmiddellijk terug in het kapitaal moesten worden 'vastgeklikt'. Bovendien kon dit overgangsregime enkel worden toegepast op de belaste reserves die ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering waren goedgekeurd. In de praktijk betekende dit veelal dat de reserves m.b.t. aanslagjaar 2013 niet in aanmerking kwamen voor de vastklikoperatie.

Met ingang van het aanslagjaar 2015 werd de nieuwe regeling van de liquidatiereserves ingevoerd. Om ook een oplossing te kunnen bieden voor de belaste reserves m.b.t. de aanslagjaren 2013 en 2014 werd vervolgens de bijzondere liquidatiereserve in het leven geroepen.

De diverse overgangsmaatregelen sloten echter niet volledig op elkaar aan. Hierdoor bleven bepaalde kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar nog steeds in de kou staan. Meer specifiek konden deze vennootschappen met de reserves verbonden aan het aanslagjaar 2012 geen gebruik maken van de vastklikoperatie, noch van de bijzondere liquidatiereserve.

Voorbeeld


Stel: een kleine vennootschap heeft een boekjaar dat afsluit op 30 december. Op 31 maart 2013 was de jaarrekening m.b.t. het boekjaar dat afsluit op 30/12/2012 (i.e. aanslagjaar 2012) nog niet goedgekeurd. Om die reden vielen de reserves m.b.t. het aanslagjaar 2012 buiten het toepassingsgebied van de vastklikoperatie. Met deze reserves kon de vennootschap ook geen bijzondere liquidatiereserve aanleggen, aangezien dit laatste enkel mogelijk was voor de aanslagjaren 2013 en 2014.

Vernietiging door het Grondwettelijk Hof


Bovenstaande problematiek stond centraal in het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 februari 2017. Het Hof heeft toen geoordeeld dat de benadeelde vennootschappen de toelating moeten krijgen om toch een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen met de winsten die uit de boot vielen. Het heeft daarom het huidige wetsartikel van de bijzondere liquidatiereserve gedeeltelijk vernietigd. Op basis van deze vernietiging kunnen vennootschappen toch een bijzondere liquidatiereserve aanleggen met de belaste reserves verbonden aan het aanslagjaar 2012. Het is aan de belastingplichtige om aan te tonen dat de belaste reserves van dat aanslagjaar, gelet op de datum van de algemene vergadering, niet in aanmerking kwamen voor de regeling van de interne vereffening.

Mogelijke actiepunten?


Naar aanleiding van dit vernietigingsarrest kan er binnen de zes maanden vanaf de bekendmaking van het arrest bezwaar worden ingediend tegen de aanslag die voor het aanslagjaar 2012 gevestigd werd.

Heeft u omwille van de datum van uw boekjaar niet kunnen deelnemen aan de vastklikoperatie, noch aan de bijzondere liquidatiereserve? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Nieuwe mogelijkheid tot extra pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap
recent inzicht

Nieuwe mogelijkheid tot extra pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap

De federale regering engageerde zich om de tweede pensioenpijler net zo toegankelijk te maken voor zelfstandigen zonder of mét vennootschap. Hiervoor werd een nagelnieuw pensioenvehikel opgericht: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Vandelanotte kiest voor e-signing
recent inzicht

Vandelanotte kiest voor e-signing

Het digitaal ondertekenen van documenten maakt uw leven als ondernemer een stuk eenvoudiger. Daarom koos ook Vandelanotte resoluut voor deze manier van werken. We vertellen u er meer over.

Hervorming verkooprecht voor aankoop gezinswoning in Vlaanderen
recent inzicht

Hervorming verkooprecht voor aankoop gezinswoning in Vlaanderen

De Vlaamse regering kondigde recent een hervorming aan omtrent het verkooprecht voor de aankoop van de gezinswoning. Wij geven hierbij alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Federatie Vrije Beroepen haalt slag thuis in strijd om vrijstelling billijke vergoeding
recent inzicht

Federatie Vrije Beroepen haalt slag thuis in strijd om vrijstelling billijke vergoeding

De Federatie Vrije Beroepen heeft er jarenlang voor gestreden en nu is het zo ver: vrije beroepers moeten, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal.

Vereenvoudigde innovatiesteun: focus op een goeie businesscase
recent inzicht

Vereenvoudigde innovatiesteun: focus op een goeie businesscase

De Vlaamse overheid voorziet heel wat maatregelen om innovatie in ons land aan te moedigen. Die maatregelen zijn sinds januari echter een pak vereenvoudigd. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren