x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Aanleg bijzondere liquidatiereserve toch mogelijk voor vennootschappen die uit de boot vielen?

Dit artikel werd geschreven door Dries Torreele, Julie Vantomme.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Aanleg bijzonder liquidatiereserve toch mogelijk voor vennootschappen die uit de boot vielen
Bepaalde kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar waren wettelijk uitgesloten om in 2015 een bijzondere liquidatiereserve m.b.t. aanslagjaar 2012 aan te leggen. Aan de basis hiervan lag het gegeven dat het toepassingsgebied van de vastklikoperatie en dat van de gewone liquidatiereserve niet perfect in de tijd op elkaar aansloten. Het Grondwettelijk Hof heeft echter vorige maand geoordeeld dat dergelijke benadeelde vennootschappen eveneens de mogelijkheid moeten krijgen om een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen.

Toepassingsgebied overgangsregelingen niet volledig op elkaar afgestemd


In het kader van de verhoging van de roerende voorheffing heeft de wetgever een tijdelijk overgangsregime ingevoerd waarmee belastingplichtigen tot 1 oktober 2014 nog belaste reserves konden uitkeren aan 10%. Dit is de zogenaamde 'vastklikoperatie' die ook wel 'interne vereffening' wordt genoemd. Hieraan werd de voorwaarde gekoppeld dat de reserves onmiddellijk terug in het kapitaal moesten worden 'vastgeklikt'. Bovendien kon dit overgangsregime enkel worden toegepast op de belaste reserves die ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering waren goedgekeurd. In de praktijk betekende dit veelal dat de reserves m.b.t. aanslagjaar 2013 niet in aanmerking kwamen voor de vastklikoperatie.

Met ingang van het aanslagjaar 2015 werd de nieuwe regeling van de liquidatiereserves ingevoerd. Om ook een oplossing te kunnen bieden voor de belaste reserves m.b.t. de aanslagjaren 2013 en 2014 werd vervolgens de bijzondere liquidatiereserve in het leven geroepen.

De diverse overgangsmaatregelen sloten echter niet volledig op elkaar aan. Hierdoor bleven bepaalde kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar nog steeds in de kou staan. Meer specifiek konden deze vennootschappen met de reserves verbonden aan het aanslagjaar 2012 geen gebruik maken van de vastklikoperatie, noch van de bijzondere liquidatiereserve.

Voorbeeld


Stel: een kleine vennootschap heeft een boekjaar dat afsluit op 30 december. Op 31 maart 2013 was de jaarrekening m.b.t. het boekjaar dat afsluit op 30/12/2012 (i.e. aanslagjaar 2012) nog niet goedgekeurd. Om die reden vielen de reserves m.b.t. het aanslagjaar 2012 buiten het toepassingsgebied van de vastklikoperatie. Met deze reserves kon de vennootschap ook geen bijzondere liquidatiereserve aanleggen, aangezien dit laatste enkel mogelijk was voor de aanslagjaren 2013 en 2014.

Vernietiging door het Grondwettelijk Hof


Bovenstaande problematiek stond centraal in het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 februari 2017. Het Hof heeft toen geoordeeld dat de benadeelde vennootschappen de toelating moeten krijgen om toch een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen met de winsten die uit de boot vielen. Het heeft daarom het huidige wetsartikel van de bijzondere liquidatiereserve gedeeltelijk vernietigd. Op basis van deze vernietiging kunnen vennootschappen toch een bijzondere liquidatiereserve aanleggen met de belaste reserves verbonden aan het aanslagjaar 2012. Het is aan de belastingplichtige om aan te tonen dat de belaste reserves van dat aanslagjaar, gelet op de datum van de algemene vergadering, niet in aanmerking kwamen voor de regeling van de interne vereffening.

Mogelijke actiepunten?


Naar aanleiding van dit vernietigingsarrest kan er binnen de zes maanden vanaf de bekendmaking van het arrest bezwaar worden ingediend tegen de aanslag die voor het aanslagjaar 2012 gevestigd werd.

Heeft u omwille van de datum van uw boekjaar niet kunnen deelnemen aan de vastklikoperatie, noch aan de bijzondere liquidatiereserve? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Het Hof van Cassatie oordeelde dat er een minimale verrekening van 15 procent moet worden toegekend in een Belgisch-Franse situatie. De toepassing van deze minimumverrekening blijkt een stuk voordeliger voor de Belgische particuliere belegger.

Prof DV.jpg

Onze nieuwste Vandelanotte News is er!

De nieuwste editie van onze Vandelanotte News staat in het teken van het Zomerakkoord. En dat lichten onze specialisten in deze editie maar al te graag toe.

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk
recent inzicht

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk

U wenst samen te werken met een collega? U wenst uw praktijk op termijn over te laten aan een startend arts? Dan is het misschien hoog tijd om een associatie op te richten.

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd
recent inzicht

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd

Op 4 september 2017 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2017 gepubliceerd tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016).

startup-photos.jpgSubsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid
recent inzicht

Subsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde onlangs drie nieuwe oproepen in Vlaanderen. Via subsidies uit het ESF-programma wil de Vlaamse overheid organisaties ditmaal stimuleren om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren