x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Aangescherpte controle ontvangstendagboek

Dit artikel werd geschreven door Dries Torreele, David Dejaegher.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Bijhouden dagboek van ontvangsten - aangescherpte controle
Bij een dagboek van ontvangsten wordt al snel gedacht aan de kruidenier of horeca-uitbater die zijn contante inkomsten moet bijhouden in een kasboek. Maar al te vaak wordt dan ook vergeten dat de verplichting tot het bijhouden van een dagboek van ontvangsten niet enkel van toepassing is in een omgeving waar veelal cash wordt betaald.

De wetgever stelt immers dat de belastingplichtige voor alle handelingen waarvoor hij geen factuur uitreikt of moet uitreiken, hij de ontvangsten dient in te schrijven in een dagboek en dit per bedrijfszetel waarover hij beschikt (Art. 14 § 2 1e lid 3° KB BTW nr. 1). Indien de belastingplichtige met andere woorden niet verplicht is een factuur uit te reiken, ontstaat noodgedwongen de verplichting om de prijs van de handeling op te nemen in een dagboek van ontvangsten.

Zo is er onder meer geen facturatieplicht voor het verhuren van een onroerend goed. De meeste belastingplichtigen zijn dan ook op de hoogte van het feit dat deze inkomsten minstens één maal per jaar ingeschreven moeten worden in rooster 00 van de btw-aangifte. Vaak wordt echter uit het oog verloren dat deze inkomsten ook ingeschreven moeten worden in een dagboek van ontvangsten. Dit hoeft niet per se op papier te gebeuren. De wetgever laat inmiddels ook toe om het boek bij te houden op digitale wijze.

Het niet bijhouden van een dagboek van ontvangsten kan een dure aangelegenheid worden. De wetgever bestraft een eerste overtreding met een boete van 1.500 EUR. De Administratie heeft aangekondigd er in de toekomst strikter op toe te zien of alle formaliteiten hieromtrent correct worden vervuld. U heeft er dus alle belang bij om dergelijke inkomsten bij te houden in een ontvangstendagboek.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met uw relatiebeheerder of via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Het Hof van Cassatie oordeelde dat er een minimale verrekening van 15 procent moet worden toegekend in een Belgisch-Franse situatie. De toepassing van deze minimumverrekening blijkt een stuk voordeliger voor de Belgische particuliere belegger.

Prof DV.jpg

Onze nieuwste Vandelanotte News is er!

De nieuwste editie van onze Vandelanotte News staat in het teken van het Zomerakkoord. En dat lichten onze specialisten in deze editie maar al te graag toe.

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk
recent inzicht

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk

U wenst samen te werken met een collega? U wenst uw praktijk op termijn over te laten aan een startend arts? Dan is het misschien hoog tijd om een associatie op te richten.

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd
recent inzicht

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd

Op 4 september 2017 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2017 gepubliceerd tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016).

startup-photos.jpgSubsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid
recent inzicht

Subsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde onlangs drie nieuwe oproepen in Vlaanderen. Via subsidies uit het ESF-programma wil de Vlaamse overheid organisaties ditmaal stimuleren om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren