x
OPGELET! Het kantoor in Deinze is verhuisd naar Gent! Vanaf 15 februari 2017 verwelkomen wij u op onze nieuwe locatie in de Bijenstraat 22, 9051 Gent.
x

De Brexit: wat zijn de mogelijke economische gevolgen en hoe kan u hierop anticiperen?

Dit artikel werd geschreven door Nikolas Vandelanotte, Hannelore Durieu.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Contractuele anticipatie - doordacht handelen op een eventuele brexit
Wanneer het Verenigd Koninkrijk effectief de Europese Unie verlaat, is nog onzeker.  Het is een moeilijk te voorspellen resultaat van een proces dat nog lang kan duren. Kijken we naar Noord-Ierland en Schotland, dan mogen we concluderen dat dit dossier nog bewogen tijden tegemoet treedt.

In tijden van dergelijke onzekerheid moeten we niet overhaast optreden, maar we blikken alvast even vooruit op wat de concrete gevolgen kunnen zijn voor de activiteiten van uw onderneming.

Financieel


Enerzijds zien we de impact op de kredietverzekeringen: momenteel is er reeds een ratingverlaging voor het Verenigd Koninkrijk. We stellen ons de vraag welke impact dit heeft op de lokale ondernemingen en de betalingsmodaliteiten om handel te drijven? Twee dagen op rij gingen de beurzen sterk onderuit en ook de waarde van het Britse pond is sterk gezakt. Dit zal een belangrijke impact hebben op het rendement van beleggings- en levensverzekeringen (voornamelijk in tak 23). De totale omvang en de duurtijd hiervan is niet zo evident om in te schatten...

Juridisch


In geval van een Brexit zal men in contractuele relaties met het Verenigd Koninkrijk in principe niet meer kunnen terugvallen op het Europese recht. Daarom is het aan te raden om in uw overeenkomsten op te nemen dat het Belgische recht van toepassing is en Belgische rechtbanken bevoegd zijn. Daarnaast moeten afspraken met een territoriaal karakter zoals in het kader van een concurrentieverbod, distributie en agentuur van toepassing op landen van de Europese Unie mogelijks anders worden verwoord.

Fiscaal


Ook fiscaal heeft een Brexit grote gevolgen. Zo kan Groot-Brittannië worden uitgesloten uit het geharmoniseerde btw-stelsel en moet ze haar eigen btw-regels bepalen. Handel met de E.U. wordt dan in principe gekwalificeerd als import/export waardoor bijvoorbeeld invoerrechten van toepassing kunnen worden.  Verder zal het land in principe geen beroep meer kunnen doen op de Europese richtlijnen die fiscale lasten verminderen zoals de moeder-dochterrichtlijn voor dividenduitkeringen, de fusierichtlijn en de interest-royaltyrichtlijn. Dit kan een incentive betekenen voor ondernemingen om hun zetel te verplaatsen naar een lidstaat van de E.U.

Dubbelbelastingverdragen afgesloten met het Verenigd Koninkrijk blijven in principe van toepassing, deze werden immers bilateraal afgesloten.

Tewerkstelling


Daarnaast dreigt de grensoverschrijdende tewerkstelling een stuk complexer te worden. Indien het vrij verkeer van personen aan banden wordt gelegd zal dit mogelijks heel wat extra administratie met zich meebrengen. Echter, ook vanuit het Verenigd Koninkrijk zal dan in principe rekening moeten worden gehouden met de arbeidsrechtelijke beperkingen van meer dan 20 landen in plaats van één geharmoniseerde wetgeving.

Bovendien kan het wegvallen van EU-reglementering, die voorziet dat een EU-onderdaan slechts sociale zekerheidsbijdragen betaalt in één lidstaat, voortaan leiden tot een onderwerping aan sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk en de E.U. Ook stelt zich de vraag of de uitoefening van de rechten inzake de diverse onderdelen van de sociale zekerheid (pensioen, werkloosheid, ziekteverzekering,..) in dergelijke grensoverschrijdende situaties verder zal worden gewaarborgd?

Conclusie


Dit zijn slechts enkele van de aspecten die gepaard gaan met een uittreden van het Verenigd Koninkrijk.  Of het allemaal zo'n vaart zal lopen zal in belangrijke mate afhangen van de keuzes die de Britten en de E.U. de volgende twee jaar zullen maken. Kiezen de Britten voor de EER of een andere samenwerkingsvorm? Of willen ze alleen de economisch en financiële arena in?

Vele gevolgen waar u zich al dan niet voor kan indekken, dan wel als onderneming of voor u persoonlijk, zijn nog niet gekend en zullen blijken in de komende weken en maanden. Wij houden onze ogen en oren open om u zo goed als mogelijk bij te staan in deze nieuwe omgeving.

Contacteer ons via contact@vdl.be bij eventuele vragen of bedenkingen.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Discussie omtrent SCI laait terug op
recent inzicht

Discussie omtrent SCI laait terug op

Een nieuw arrest van het Hof van Cassatie leidt opnieuw tot rechtsonzekerheid omtrent de fiscale behandeling van inkomsten die Belgische inwoners verkrijgen van een Franse 'translucide' SCI.

5 FAQ's over btw: als buitenlandse onderneming handelingen verrichten in België (3)
recent inzicht

5 FAQ's over btw: als buitenlandse onderneming handelingen verrichten in België (3)

Een buitenlandse onderneming met Belgisch btw-nummer importeert goederen van buiten de E.U. in België om deze vervolgens aan Belgische en Europese ondernemingen te verkopen. Hoe kan de voorfinanciering van de Belgische btw worden vermeden ?

Vangnetbepaling in de BNI: enkel nog tussen verbonden partijen!
recent inzicht

Vangnetbepaling in de BNI: enkel nog tussen verbonden partijen!

Met de Wet van 18 december 2016 (Belgisch Staatsblad 20 december 2016) werd de zogenaamde 'catch-all clausule' van art. 228, § 3 WIB grondig hervormd. De nieuwe wet is retroactief van toepassing sinds 1 juli 2016.

Verhoogde investeringsaftrek: vraag uw attest aan voor 31 maart!
recent inzicht

Verhoogde investeringsaftrek: vraag uw attest aan voor 31 maart!

Voor bepaalde investeringen bestaat een stelsel van verhoogde investeringsaftrek van 13,5%. Deze attesten moeten aangevraagd worden binnen een termijn van drie maanden volgend op de laatste dag van het boekjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.

Wijziging van de wetgeving omtrent schenkingen en verervingen van familiale ondernemingen of vennootschappen in het Brussels Gewest
recent inzicht

Wijziging van de wetgeving omtrent schenkingen en verervingen van familiale ondernemingen of vennootschappen in het Brussels Gewest

Sinds 1 januari 2017 is er in het Brussels Gewest een nieuwe wetgeving van kracht omtrent de schenking en nalatenschap van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren