x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

De Brexit: wat zijn de mogelijke economische gevolgen en hoe kan u hierop anticiperen?

Dit artikel werd geschreven door Nikolas Vandelanotte, Hannelore Durieu.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Contractuele anticipatie - doordacht handelen op een eventuele brexit
Wanneer het Verenigd Koninkrijk effectief de Europese Unie verlaat, is nog onzeker.  Het is een moeilijk te voorspellen resultaat van een proces dat nog lang kan duren. Kijken we naar Noord-Ierland en Schotland, dan mogen we concluderen dat dit dossier nog bewogen tijden tegemoet treedt.

In tijden van dergelijke onzekerheid moeten we niet overhaast optreden, maar we blikken alvast even vooruit op wat de concrete gevolgen kunnen zijn voor de activiteiten van uw onderneming.

Financieel


Enerzijds zien we de impact op de kredietverzekeringen: momenteel is er reeds een ratingverlaging voor het Verenigd Koninkrijk. We stellen ons de vraag welke impact dit heeft op de lokale ondernemingen en de betalingsmodaliteiten om handel te drijven? Twee dagen op rij gingen de beurzen sterk onderuit en ook de waarde van het Britse pond is sterk gezakt. Dit zal een belangrijke impact hebben op het rendement van beleggings- en levensverzekeringen (voornamelijk in tak 23). De totale omvang en de duurtijd hiervan is niet zo evident om in te schatten...

Juridisch


In geval van een Brexit zal men in contractuele relaties met het Verenigd Koninkrijk in principe niet meer kunnen terugvallen op het Europese recht. Daarom is het aan te raden om in uw overeenkomsten op te nemen dat het Belgische recht van toepassing is en Belgische rechtbanken bevoegd zijn. Daarnaast moeten afspraken met een territoriaal karakter zoals in het kader van een concurrentieverbod, distributie en agentuur van toepassing op landen van de Europese Unie mogelijks anders worden verwoord.

Fiscaal


Ook fiscaal heeft een Brexit grote gevolgen. Zo kan Groot-Brittannië worden uitgesloten uit het geharmoniseerde btw-stelsel en moet ze haar eigen btw-regels bepalen. Handel met de E.U. wordt dan in principe gekwalificeerd als import/export waardoor bijvoorbeeld invoerrechten van toepassing kunnen worden.  Verder zal het land in principe geen beroep meer kunnen doen op de Europese richtlijnen die fiscale lasten verminderen zoals de moeder-dochterrichtlijn voor dividenduitkeringen, de fusierichtlijn en de interest-royaltyrichtlijn. Dit kan een incentive betekenen voor ondernemingen om hun zetel te verplaatsen naar een lidstaat van de E.U.

Dubbelbelastingverdragen afgesloten met het Verenigd Koninkrijk blijven in principe van toepassing, deze werden immers bilateraal afgesloten.

Tewerkstelling


Daarnaast dreigt de grensoverschrijdende tewerkstelling een stuk complexer te worden. Indien het vrij verkeer van personen aan banden wordt gelegd zal dit mogelijks heel wat extra administratie met zich meebrengen. Echter, ook vanuit het Verenigd Koninkrijk zal dan in principe rekening moeten worden gehouden met de arbeidsrechtelijke beperkingen van meer dan 20 landen in plaats van één geharmoniseerde wetgeving.

Bovendien kan het wegvallen van EU-reglementering, die voorziet dat een EU-onderdaan slechts sociale zekerheidsbijdragen betaalt in één lidstaat, voortaan leiden tot een onderwerping aan sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk en de E.U. Ook stelt zich de vraag of de uitoefening van de rechten inzake de diverse onderdelen van de sociale zekerheid (pensioen, werkloosheid, ziekteverzekering,..) in dergelijke grensoverschrijdende situaties verder zal worden gewaarborgd?

Conclusie


Dit zijn slechts enkele van de aspecten die gepaard gaan met een uittreden van het Verenigd Koninkrijk.  Of het allemaal zo'n vaart zal lopen zal in belangrijke mate afhangen van de keuzes die de Britten en de E.U. de volgende twee jaar zullen maken. Kiezen de Britten voor de EER of een andere samenwerkingsvorm? Of willen ze alleen de economisch en financiële arena in?

Vele gevolgen waar u zich al dan niet voor kan indekken, dan wel als onderneming of voor u persoonlijk, zijn nog niet gekend en zullen blijken in de komende weken en maanden. Wij houden onze ogen en oren open om u zo goed als mogelijk bij te staan in deze nieuwe omgeving.

Contacteer ons via contact@vdl.be bij eventuele vragen of bedenkingen.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen: OESO-lijst geüpdatet
recent inzicht

Aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen: OESO-lijst geüpdatet

Betalingen in zogenaamde 'belastingparadijzen' moeten via een apart formulier bij de aangifte vennootschapsbelasting gemeld worden. De OESO-lijst met landen werd echter geüpdatet.

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?
recent inzicht

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?

Om kmo's een duwtje in de rug te geven werd in het Zomerakkoord beslist om het tarief van de investeringsaftrek tijdelijk te verhogen van 8 procent naar 20 procent.

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!
recent inzicht

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!

Sinds 1 april 2017 moeten btw-kwartaalindieners niet langer voorschotten betalen. Om de gelijkheid tussen maandaangevers en kwartaalindieners te garanderen, moeten kwartaalindieners wél een decembervoorschot betalen. Dit kan op twee manieren.

Transfer Pricing - indieningsdatum master file verlengd
recent inzicht

Transfer Pricing - indieningsdatum master file verlengd

Graag informeren wij u dat de Belgische fiscale administratie een uitstel heeft verleend tot 31 maart 2018 voor het neerleggen van de master file met betrekking tot aanslagjaar 2018.

Waarom u best nu nog een backservice in uw IPT overweegt
recent inzicht

Waarom u best nu nog een backservice in uw IPT overweegt

Onder invloed van een aantal andere verwachte maatregelen van het Zomerakkoord valt een inhaalbijdrage of backservice in uw Individuele Pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering in 2017 zeker te overwegen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren