x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

TAXSHIFT verder uitgewerkt door de regering Michel

Dit artikel werd geschreven door Dries Torreele, Anneleen Wydooghe.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
taxshift.jpg
Zaterdag 10 oktober werd binnen de regering een akkoord gevonden over de volgende ronde fiscale en sociale maatregelen die een taxshift moeten realiseren (de verschuiving van lasten op arbeid naar belasting op consumptie en vermogen).

Onder de titel 'voor werk en koopkracht' werd concreet ingezet op de ondersteuning van de werkgelegenheid en verhoging van de koopkracht. Fiscaal worden er enerzijds een aantal belastingen verhoogd of geïntroduceerd, daartegenover staat een vermindering van de personenbelasting. Sociaal werden specifiek inspanningen geleverd om de loonkost te verminderen.

Impact op de maandelijkse loonbrief van uw medewerkers


Mensen in loondienst, vooral de lagere en middeninkomens, zouden tegen 2019 op het einde van de maand netto meer moeten overhouden van hun brutoloon. Concreet zou dit (onder voorbehoud van definitieve bevestiging door de wetgever) moeten resulteren in de volgend extra nettoloon:

•    1.500 euro bruto = minimum 140 euro per maand extra
•    2.100 euro bruto = minimum 121 euro per maand extra
•    2.800 euro bruto = minimum 102 euro per maand extra
•    3.300 euro bruto = minimum 91 euro per maand extra

Dit wordt enerzijds gerealiseerd door een verhoging van de belastingvrije som (de eerste schijf van uw inkomsten die worden vrijgesteld van belasting). Daarnaast wordt de schijf die wordt belast tegen 30% geschrapt waardoor een groter gedeelte van het belastbaar inkomen zal worden belast tegen 25%. Voor uw inkomsten van 2015 wordt de schijf tussen 8.710 EUR en 12.400 EUR belast tegen 30%. Wanneer deze in de toekomst zou worden geschrapt en wordt belast tegen 25% resulteert dit in een belastingbesparing van 184,50 EUR op jaarbasis (excl. gemeentebelasting). In 2018 komt tevens een verhoging van het bedrag dat belast wordt in de schijf van 45%.

Eerder werd reeds door de wetgever besloten om de forfaitair aftrekbare beroepskosten te verhogen voor werknemers, dit heeft reeds zijn impact sinds januari 2015. In 2016 wordt het forfait nogmaals verhoogd.

Een vierde pijler voor het hoger nettoloon bestaat uit een verhoging van de sociale werkbonus.

Sociale bijdragen voor zelfstandigen


Voor zelfstandigen met een eenmanszaak wordt de sociale bijdrage geleidelijk verlaagd van 22 procent tot 20,5 procent in 2018 op hun eerste schijf van beroepsinkomsten.

Lastenverlagingen in kader van de sociale zekerheid


Voor de KMO's met maximaal zes mensen zal de eerste aanwerving voortaan helemaal vrijgesteld worden van sociale lasten, terwijl de bestaande verlaging voor de eerste vijf werknemers wordt uitgebreid naar de zesde

De sociale bijdragen worden verminderd van 33 naar 25 procent. Dit moet onze economie competitiever maken ten opzichte van het buitenland. Voor de lonen die al onder de 25 procent zaten daalt de bijdrage met 4 à 5 procent.'

Ook de non-profitsector krijgt lastenverlagingen: 144,3 miljoen euro in 2016, 239,4 miljoen euro in 2018 en 364,5 miljoen euro in 2020.

Speculatietaks


Tegenover de vermelde lastenverlagingen staan ook een aantal extra belastingen. Concreet wordt een speculatietaks ingevoerd die meerwaarden op beursgenoteerde aandelen zal belasten tegen 33% indien de aandelen opnieuw worden verkocht binnen de 6 maanden. Deze maatregel is specifiek van toepassing in de personenbelasting. Wanneer minderwaarden worden gerealiseerd zijn deze echter niet aftrekbaar in de personenbelasting.

Verhoging roerende voorheffing tot 27%


Eerder werd reeds aangekondigd dat de roerende voorheffing zou stijgen van 25% naar 27%. Nu werd besloten dat dit reeds ingang zou vinden vanaf 2016. Concreet zal dit dus van toepassing zijn op interesten en dividenden van vennootschappen die niet (zullen) kunnen genieten van een verlaagde roerende voorheffing (cf. de verlaagde roerende voorheffing voor KMO's van 15% of de liquidatiereserve). Tip! Een vervroegde toekenning van interesten of vervroegde dividenduitkering kan u dus 2% besparen.

Accijnzen


Op een volle tank diesel (50 liter) stijgen de accijnzen met 2 EUR in 2016 en 2017 en met 3 EUR vervolgens in 2018. In totaal stijgen de accijnzen dus met 7 EUR. De accijnzen op benzine zouden daarentegen in 2016, 2017 en 2018 dalen met telkens 1,3 EUR om uiteindelijk te resulteren in een daling van ongeveer 4 EUR op 50 liter.

In vergelijking met vandaag wordt een volle tank diesel aldus 11 EUR duurder dan een volle tank benzine.

Per fles sterke drank worden de accijnzen verhoogd met 2,6 EUR. Op een fles wijn bedraagt dit 0,195 EUR en op een fles bier 0,01 EUR.

Op een klassiek pakje tabak stijgen de accijnzen tegen 2018 met 0,32 EUR. Voor een pak roltabak wordt dit 2,88 EUR.

Gezondheidstaks


Vanaf 2016 wordt de zogeheten 'gezondheidstaks' ingevoerd op suikerhoudende dranken. Concreet houdt dit een meerkost in van 0,03 EUR per fles van 1 liter en 0,01 EUR per blikje van 33 cl.

Fiscale regularisatie


De nieuw aangekondigde mogelijkheid tot fiscale regularisatie van niet-aangegeven kapitalen en inkomsten wordt reeds geïntroduceerd vanaf 2016. De boetes voor fiscaal verjaard kapitaal zouden stijgen van 36% in 2016 tot 40% in 2020 (bovenop de ontlopen belasting). Wat de inkomsten betreft (bv. interesten en dividenden) zal het boetetarief stijgen van 20% in 2016 tot 25% in 2020.

Verhoging investeringsaftrek


De investeringsaftrek voor productieve investeringen stijgt naar 8%.

Bedrijfswagens


Aan de fiscale voordelen voor de bedrijfswagens raakt de regering voorlopig niet.

Diverse


Tot slot neemt de regering nog tal van bijkomende maatregelen:

- Het leefloon gaat 2 procent omhoog.
- De minimumpensioenen worden verhoogd.
Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Wordt de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen ingeperkt?
recent inzicht

Wordt de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen ingeperkt?

De wet van 1 juli 2016 heeft de btw-regeling grondig gewijzigd voor de 'kostendelende verenigingen' of 'zelfstandige groeperingen'. Recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie lijkt het toepassingsgebied van deze vrijstelling echter te beperken.

Het nieuwe insolventierecht: enkele kernpunten
recent inzicht

Het nieuwe insolventierecht: enkele kernpunten

Recent verscheen de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht (of WER) een nieuw boek XX toevoegt. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Het nieuwe erfrecht
recent inzicht

Het nieuwe erfrecht

Onze huidige wetgeving met betrekking tot het erfrecht voldoet niet meer aan de hedendaagse realiteit. Er werd daarom voorzien in een hervorming van ons erfrecht.

Nieuwe regels omtrent cashbetalingen
recent inzicht

Nieuwe regels omtrent cashbetalingen

Als ondernemer komt u ongetwijfeld wel eens in aanraking met cashbetalingen. Maar welk bedrag mag u nu eigenlijk cash ontvangen?

Facultatief stelsel om vastgoed met btw te verhuren gaat dan toch niet door?
recent inzicht

Facultatief stelsel om vastgoed met btw te verhuren gaat dan toch niet door?

De aangekondigde fiscale maatregel in het Zomerakkoord om onroerende verhuur toch aan btw te onderwerpen, gaat wellicht toch niet door.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren