x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Wat is de werkelijke kostprijs van zo'n 'groene' wagen?

Dit artikel werd geschreven door Dries Torreele, Sven Loosvelt.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Wat is de werkelijke kostprijs van zo'n 'groene' wagen?
Groene wagens (elektrisch, hybride) zijn op vandaag nog steeds een pak duurder dan gelijkaardige wagens met een klassieke verbrandingsmotor. Bij de bepaling van de werkelijke kostprijs van de wagen mag u echter niet alleen rekening houden met de aanschaffingsprijs. De wetgever heeft via een aantal fiscale voordelen de aankoop van een elektrische of hybride wagen willen stimuleren. Daarnaast mag ook niet uit het oog worden verloren dat een groene wagen heel wat minder verbruikt waardoor de brandstofkosten lager zullen uitvallen. In deze bijdrage vertrekken we van een aankoop van de wagen met een vennootschap en tonen we aan dat een hogere aankoopprijs niet noodzakelijk leidt tot een hogere effectieve kost.

Aftrek kosten


Het belangrijkste fiscale voordeel van een groene wagen zit hem in de aftrek van de kosten in de vennootschapsbelasting. In de vennootschapsbelasting zijn de kosten van een personenwagen aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Een elektrische wagen heeft uiteraard geen CO2-uitstoot. Deze kunnen genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 120%. Een hybride wagen maakt voor de aandrijving gebruik van zowel een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) als een elektrische motor en heeft vaak een CO2-uitstoot van minder dan 60 g.

Dit betekent dat de kosten van een groene wagen volledig aftrekbaar zijn in de vennootschap. De belangrijkste fiscale factor van een bedrijfswagen betreft de afschrijvingen. Een bedrijfswagen wordt in principe over 5 jaar afgeschreven. Elk jaar wordt dus 20% van de wagen in kosten genomen. Door de fiscale aftrek van deze afschrijvingen in de vennootschap kan een groot deel van de meerprijs van de groene wagen al worden gerecupereerd. Voor een wagen met een aanschaffingsprijs van 35.000 euro en een CO2-uitstoot van 182 g/km zijn de afschrijvingen voor 70 procent aftrekbaar. Tegen het vennootschapstarief van 33,99 procent betekent dit een belastingbesparing van 8.328 euro. Indien geopteerd wordt voor een hybride wagen van 43.000 euro en een CO2-uitstoot van 55 g/km zijn de afschrijvingen voor 100 procent aftrekbaar dus dit geeft een belastingbesparing over 5 jaar van 14.616 euro.

Dit is 6.288 euro meer dan voor de gewone wagen. Dit betekent dat het verschil in aankoopprijs (8.000 euro) al grotendeels gecompenseerd wordt door meer aftrekbare afschrijvingen in de vennootschap. Naast de afschrijvingen zijn ook de andere kosten (behalve de brandstof) aftrekbaar volgens dit percentage in functie van de CO2-uitstoot. We denken o.a. aan de kosten voor onderhoud, herstelling, verzekering, parking, carwash, enz.

Brandstof


De brandstofkosten zijn steeds voor 75 procent aftrekbaar. Volgens de Minister van Financiën is deze aftrekbeperking ook van toepassing op de kosten van elektriciteit. Op dit vlak heeft de fiscaliteit dus geen directe diversifiërende rol.

Wat met de 120 procent aftrekbaarheid?


Er dient hier bovendien nog opgemerkt te worden dat een wagen met een CO2-uitstoot van 0 g/km (de zuiver elektrische wagen, bv. een Tesla) een kostenaftrek van 120 procent heeft. Deze regeling dient echter genuanceerd te worden. De 20 procent bijkomende aftrek dient als vrijgestelde reserve te worden geboekt (onaantastbaarheidsvoorwaarde). Op het moment dat die reserve later wordt uitgekeerd, zal er op dit bedrag dus toch nog vennootschapsbelasting worden betaald.

Taksen


Op een wagen betaalt u in principe een inschrijvingstaks (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting. Ook de BIV is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen en kan oplopen tot enkele duizenden euro's. Voor een elektrische of hybride wagen (met een uitstoot van minder dan 60 gram) is de BIV in Vlaanderen echter gelijk aan 0 euro. Ook hier kan aldus een belangrijke besparing worden gerealiseerd. De verkeersbelasting schommelt niet in functie van de CO2-uitstoot en zal dus niet voordeliger uitvallen voor een groene wagen (76,96 euro voor een elektrische wagen).

Voordeel alle aard


Een bedrijfswagen die gemengd wordt gebruikt gaat uiteraard ook gepaard met een voordeel alle aard dat ten laste komt van de bedrijfsleider. Het voordeel alle aard wordt berekend aan de hand van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen. Een groene wagen heeft in in de praktijk een hogere cataloguswaarde, wat leidt tot een hoger voordeel alle aard. Dit wordt echter gecompenseerd door een lagere CO2-uitstoot, die het voordeel alle aard opnieuw sterk doet dalen. De impact van een lagere CO2-uitstoot kan op die wijze de hogere catalogusprijs ruimschoots compenseren.

Btw


Op het vlak van de btw speelt de CO2-uitstoot geen enkele rol. De btw-aftrek wordt bepaald in functie van de verhouding beroepsgebruik - privégebruik van de wagen.

Voorbeeld


Rekening houdend met bovenstaande principes tonen we hieronder via een eenvoudig voorbeeld aan hoe een hogere aankoopprijs van een groene wagen volledig teniet kan worden gedaan door de fiscale voordelen en het lagere verbruik.

We vergelijken de werkelijke kostprijs voor de vennootschap over vijf jaar van de volgende twee wagens:

  • Volvo V60 Plug-in Hybrid: 59.600 euro
  • BMW 330d: 49.700 euro

De hybride Volvo is zo'n 10.000 euro duurder dan de BMW die enkel wordt aangedreven door een gewone verbrandingsmotor. De Volvo heeft een uitstoot van 48 g/km waardoor de wagen 100 procent aftrekbaar is in de vennootschap. Bijgevolg is de netto kost voor de vennootschap gelijk aan ca. 39.350 euro.

De BMW heeft een uitstoot van 142 g/km en dus een fiscale aftrek van 75 procent. De netto kost voor de vennootschap bedraagt ca. 37.000 euro. De kosten voor onderhoud, herstelling, carwash, parking, verzekering enz. ramen we forfaitair op ca. 2.000 euro per jaar. Voor de Volvo betekent dit een netto kost over 5 jaar van ca. 6.600 euro. Voor de BMW bedraagt deze netto kost 7.500 euro. De Volvo heeft een gemiddeld verbruik van 1,8 l/100 km terwijl de BMW gemiddeld 5,4 l/100 km verbruikt.

We houden rekening met 30.000 kilometer per jaar en een gemiddelde dieselprijs van 1,4 euro/l. Voor de Volvo betekent dit een netto kost over 5 jaar van ca. 2.800 euro, voor de BMW komt dit op ca. 8.450 euro (hier wordt geen rekening gehouden met een eventuele kostprijs voor elektrisch laden). De BIV voor de Volvo is 0 euro terwijl de BIV voor de BMW zo'n 230 euro bedraagt.

De jaarlijkse verkeersbelasting voor de Volvo bedraagt ca. 590 euro, voor de BMW ca. 770 euro. Dit brengt de netto kost over 5 jaar op zo'n 1.950 euro voor de Volvo en op 3.000 euro voor de BMW.

Rekening houdend met de aankoopprijs, de jaarlijkse kosten, het verbruik en de taksen bekomen we een netto kost voor de vennootschap over 5 jaar van:

  • Volvo V60 Plug-in Hybrid (PIH): 50.740 euro
  • BMW 330d: 57.650 euro

Voordeel van alle aard


Door het privaat gebruik door de bedrijfsleider van de hybride Volvo wordt gecumuleerd over 5 jaar een voordeel van alle aard van ongeveer 10.400 euro verschuldigd (= gemiddeld 2.080 euro per jaar)Voor de BMW wordt gecumuleerd over 5 jaar een voordeel van alle aard van ongeveer 19.800 euro verschuldigd (= gemiddeld 3.960 euro per jaar).Het voordeel van alle aard is in dit geval dus ongeveer het dubbel voor de niet-hybride wagen. Wanneer de bedrijfsleider dus zou opteren om zijn voordeel van alle aard te laten belasten in de personenbelasting en zijn marginaal tarief in de personenbelasting bedraagt 50 procent, dan resulteert de BMW per jaar in 1.000 euro meer personenbelasting of 5.000 euro na 5 jaar.

De duurdere hybride wagen is netto voor de bedrijfsleider aldus zo'n 5.000 euro goedkoper. In hoofde van de vennootschap moet jaarlijks een extra verworpen uitgave van 17 procent worden opgenomen op het bedrag van het voordeel van alle aard. Gezien het voordeel van alle aard lager is bij de hybride wagen zullen in dat geval ook minder verworpen uitgaven opgenomen moeten worden. Daartegenover staat wel dat een hoger voordeel van alle aard (bij de BMW) op zijn beurt terug aftrekbaar is van de verworpen uitgaven.

Conclusie


De oorspronkelijk 10.000 euro duurdere hybride wagen is voor de vennootschap in werkelijkheid in dit vereenvoudigd voorbeeld ongeveer zo'n 7.000 euro goedkoper dan een gelijkwaardige normale wagen. Louter door de groene fiscaliteit wordt dus een inhaalbeweging gemaakt van 17.000 euro. In hoofde van de bedrijfsleider zelf is de bedrijfswagen zo'n 5.000 euro goedkoper.

Laat u bij de keuze van uw volgende wagen dus niet enkel leiden door de aankoopprijs van de auto. De fiscaliteit kan de werkelijke kost sterk beïnvloeden!

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren ?
recent inzicht

Hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren ?

Bedrijfsrevisoren staan zeer dicht bij het bedrijfsgebeuren van hun cliënt. Via verschillende analyses en verslagen maken zij een waarheidsgetrouw overzicht van het economisch gebeuren op. Maar wat is de waarde van deze verslagen voor de fiscus?

De krijtlijnen van de taks op effectenrekeningen
recent inzicht

De krijtlijnen van de taks op effectenrekeningen

Eén van de meest besproken maatregelen uit het zomerakkoord van 26 juli 2017 is ongetwijfeld de invoering van de zogenaamde 'taks op effectenrekeningen' of 'effectentaks'.

Fiscale implicaties van cryptomunten (of bitcoins)
recent inzicht

Fiscale implicaties van cryptomunten (of bitcoins)

Bitcoins zijn meer dan ooit een hot topic. Net zoals bij heel wat andere beleggingen kunnen er naast verliezen namelijk ook (grote) meerwaarden worden gerealiseerd. Kan de fiscus meegenieten van het rendement dat u behaald heeft of niet?

is jouw bedrijf klaar voor gdpr.jpg
recent inzicht

Is jouw bedrijf klaar voor GDPR?

Voor heel wat ondernemingen lijkt privacy op het eerste gezicht nogal een ver-van-mijn-bedshow. Toch blijkt dit niet het geval te zijn. Elke onderneming, hoe groot of hoe klein, gebruikt en bewaart namelijk elke dag persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 komen er daarom nieuwe Europese privacyregels die een niet te onderschatten impact kunnen hebben op de werking van uw bedrijf. We hebben het hier over de 'GDPR' of de General Data Protection Regulation. U bereidt zich dus maar beter voor...

De aftrek van bestuurders- en managementvergoedingen: de fiscus geeft de strijd niet op!
recent inzicht

De aftrek van bestuurders- en managementvergoedingen: de fiscus geeft de strijd niet op!

Al jaar en dag voert de fiscus een strijd tegen de aftrek van hoge managementvergoedingen bij de exploitatievennootschap. Waar ze zich voorheen focuste op de aftrek bij de exploitatievennootschap, blijkt de fiscus nu ook de managementvennootschap te viseren met het oog op het mogelijks belasten van een abnormaal en goedgunstig voordeel. Tevergeefs, want ook via deze aanvalsroute trekt de fiscus opnieuw aan het kortste eind.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren