x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Wat is de werkelijke kostprijs van zo'n 'groene' wagen?

Dit artikel werd geschreven door Dries Torreele, Sven Loosvelt.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
audivdl.jpg
Groene wagens (elektrisch, hybride) zijn op vandaag nog steeds een pak duurder dan gelijkaardige wagens met een klassieke verbrandingsmotor. Bij de bepaling van de werkelijke kostprijs van de wagen mag u echter niet alleen rekening houden met de aanschaffingsprijs.De wetgever heeft via een aantal fiscale voordelen de aankoop van een elektrische of hybride wagen willen stimuleren. Daarnaast mag ook niet uit het oog worden verloren dat een groene wagen heel wat minder verbruikt waardoor de brandstofkosten lager zullen uitvallen. In deze bijdrage vertrekken we van een aankoop van de wagen met een vennootschap en tonen we aan dat een hogere aankoopprijs niet noodzakelijk leidt tot een hogere effectieve kost.

Aftrek kosten

Het belangrijkste fiscale voordeel van een groene wagen zit hem in de aftrek van de kosten in de vennootschapsbelasting. In de vennootschapsbelasting zijn de kosten van een personenwagen aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot van de wagen.Een elektrische wagen heeft uiteraard geen CO2-uitstoot. Deze kunnen genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 120%. Een hybride wagen maakt voor de aandrijving gebruik van zowel een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) als een elektrische motor en heeft vaak een CO2-uitstoot van minder dan 60 g.

Dit betekent dat de kosten van een groene wagen volledig aftrekbaar zijn in de vennootschap.De belangrijkste fiscale factor van een bedrijfswagen betreft de afschrijvingen. Een bedrijfswagen wordt in principe over 5 jaar afgeschreven. Elk jaar wordt dus 20% van de wagen in kosten genomen. Door de fiscale aftrek van deze afschrijvingen in de vennootschap kan een groot deel van de meerprijs van de groene wagen al worden gerecupereerd.Voor een wagen met een aanschaffingsprijs van 35.000 EUR en een CO2-uitstoot van 182 g/km zijn de afschrijvingen voor 70% aftrekbaar. Tegen het vennootschapstarief van 33,99% betekent dit een belastingbesparing van 8.328 EUR.Indien geopteerd wordt voor een hybride wagen van 43.000 EUR en een CO2-uitstoot van 55 g/km zijn de afschrijvingen voor 100% aftrekbaar dus dit geeft een belastingbesparing over 5 jaar van 14.616 EUR.

Dit is 6.288 EUR meer dan voor de gewone wagen. Dit betekent dat het verschil in aankoopprijs (8.000 EUR) al grotendeels gecompenseerd wordt door meer aftrekbare afschrijvingen in de vennootschap. Naast de afschrijvingen zijn ook de andere kosten (behalve de brandstof) aftrekbaar volgens dit percentage in functie van de CO2-uitstoot. We denken o.a. aan de kosten voor onderhoud, herstelling, verzekering, parking, carwash, enz.

Brandstof

De brandstofkosten zijn steeds voor 75% aftrekbaar. Volgens de Minister van Financiën is deze aftrekbeperking ook van toepassing op de kosten van elektriciteit. Op dit vlak heeft de fiscaliteit dus geen directe diversifiërende rol.

Wat met de 120% aftrekbaarheid?

Er dient hier bovendien nog opgemerkt te worden dat een wagen met een CO2-uitstoot van 0 g/km (de zuiver elektrische wagen, bv. een Tesla) een kostenaftrek van 120% heeft. Deze regeling dient echter genuanceerd te worden.De 20% bijkomende aftrek dient als vrijgestelde reserve te worden geboekt (onaantastbaarheidsvoorwaarde). Op het moment dat die reserve later wordt uitgekeerd, zal er op dit bedrag dus toch nog vennootschapsbelasting worden betaald.

Taksen

Op een wagen betaalt u in principe een inschrijvingstaks (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting.Ook de BIV is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen en kan oplopen tot enkele duizenden euro's. Voor een elektrische of hybride wagen (met een uitstoot van minder dan 60 gram) is de BIV in Vlaanderen echter gelijk aan 0 EUR. Ook hier kan aldus een belangrijke besparing worden gerealiseerd.De verkeersbelasting schommelt niet in functie van de CO2-uitstoot en zal dus niet voordeliger uitvallen voor een groene wagen (76,96 EUR voor een elektrische wagen).

Voordeel alle aard

Een bedrijfswagen die gemengd wordt gebruikt gaat uiteraard ook gepaard met een voordeel alle aard dat ten laste komt van de bedrijfsleider. Het voordeel alle aard wordt berekend aan de hand van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen.Een groene wagen heeft in in de praktijk een hogere cataloguswaarde, wat leidt tot een hoger voordeel alle aard. Dit wordt echter gecompenseerd door een lagere CO2-uitstoot, die het voordeel alle aard opnieuw sterk doet dalen. De impact van een lagere CO2-uitstoot kan op die wijze de hogere catalogusprijs ruimschoots compenseren. 

BTW

Op het vlak van de BTW speelt de CO2-uitstoot geen enkele rol. De btw-aftrek wordt bepaald  in functie van de verhouding beroepsgebruik - privégebruik van de wagen.

Voorbeeld

Rekening houdend met bovenstaande principes tonen we hieronder via een eenvoudig voorbeeld aan hoe een hogere aankoopprijs van een groene wagen volledig teniet kan worden gedaan door de fiscale voordelen en het lagere verbruik.

We vergelijken de werkelijke kostprijs voor de vennootschap over vijf jaar van de volgende 2 wagens:
  • Volvo V60 Plug-in Hybrid: 59.600 EUR
  • BMW 330d: 49.700 EUR

De hybride Volvo is zo'n 10.000 EUR duurder dan de BMW die enkel wordt aangedreven door een gewone verbrandingsmotor.
De Volvo heeft een uitstoot van 48 g/km waardoor de wagen 100% aftrekbaar is in de vennootschap. Bijgevolg is de netto kost voor de vennootschap gelijk aan ca. 39.350 EUR.

De BMW heeft een uitstoot van 142 g/km en dus een fiscale aftrek van 75%. De netto kost voor de vennootschap bedraagt ca.37.000 EUR.De kosten voor onderhoud, herstelling, carwash, parking, verzekering enz. ramen we forfaitair op ca. 2.000 EUR per jaar. Voor de Volvo betekent dit een netto kost over 5 jaar van ca. 6.600 EUR. Voor de BMW bedraagt deze netto kost 7.500 EUR.De Volvo heeft een gemiddeld verbruik van 1,8 l/100 km terwijl de BMW gemiddeld 5,4 l/100 km verbruikt.

We houden rekening met 30.000 kilometer per jaar en een gemiddelde dieselprijs van 1,4 EUR/l.
Voor de Volvo betekent dit een netto kost over 5 jaar van ca. 560 EUR, voor de BMW komt dit op ca. 1.690 EUR (hier wordt geen rekening gehouden met een eventuele kostprijs voor elektrisch laden).De BIV voor de Volvo is 0 EUR terwijl de BIV voor de BMW zo'n 230 EUR bedraagt.

De jaarlijkse verkeersbelasting voor de Volvo bedraagt ca. 590 EUR, voor de BMW ca. 770 EUR. Dit brengt de netto kost over 5 jaar op zo'n 1.950 EUR voor de Volvo en op 3.000 EUR voor de BMW.

Rekening houdend met de aankoopprijs, de jaarlijkse kosten, het verbruik en de taksen bekomen we een netto kost voor de vennootschap over 5 jaar van:
  • Volvo V60 Plug-in Hybrid (PIH): 48.500 EUR
  • BMW 330d: 49.200 EUR

Voordeel van alle aard

Door het privaat gebruik door de bedrijfsleider van de hybride Volvo wordt gecumuleerd over 5 jaar een voordeel van alle aard van ongeveer 10.400 EUR verschuldigd (= gemiddeld 2.080 EUR per jaar)Voor de BMW wordt gecumuleerd over 5 jaar een voordeel van alle aard van ongeveer 19.800 EUR verschuldigd (= gemiddeld 3.960 EUR per jaar).Het voordeel van alle aard is in dit geval dus ongeveer het dubbel voor de niet-hybride wagen. Wanneer de bedrijfsleider dus zou opteren om zijn voordeel van alle aard te laten belasten in de personenbelasting en zijn marginaal tarief in de personenbelasting bedraagt 50%, dan resulteert de BMW per jaar in 1.000 EUR meer personenbelasting of 5.000 EUR na 5 jaar.

De duurdere hybride wagen is netto voor de bedrijfsleider aldus zo'n 5.000 EUR goedkoper.In hoofde van de vennootschap moet jaarlijks een extra verworpen uitgave van 17% worden opgenomen op het bedrag van het voordeel van alle aard. Gezien het voordeel van alle aard lager is bij de hybride wagen zullen in dat geval ook minder verworpen uitgaven opgenomen moeten worden. Daartegenover staat wel dat een hoger voordeel van alle aard (bij de BMW) op zijn beurt terug aftrekbaar is van de verworpen uitgaven.

Conclusie

De oorspronkelijk 10.000 EUR duurdere hybride wagen is voor de vennootschap in werkelijkheid in dit vereenvoudigd voorbeeld ongeveer zo'n 1.000 EUR goedkoper dan een gelijkwaardige normale wagen. Louter door de groene fiscaliteit wordt dus een inhaalbeweging gemaakt van 11.000 EUR.In hoofde van de bedrijfsleider zelf is de bedrijfswagen zo'n 5.000 EUR goedkoper.

Laat u bij de keuze van uw volgende wagen dus niet enkel leiden door de aankoopprijs van de auto. De fiscaliteit kan de werkelijke kost sterk beïnvloeden!

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?
recent inzicht

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?

Om kmo's een duwtje in de rug te geven werd in het Zomerakkoord beslist om het tarief van de investeringsaftrek tijdelijk te verhogen van 8 procent naar 20 procent.

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!
recent inzicht

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!

Sinds 1 april 2017 moeten btw-kwartaalindieners niet langer voorschotten betalen. Om de gelijkheid tussen maandaangevers en kwartaalindieners te garanderen, moeten kwartaalindieners wél een decembervoorschot betalen. Dit kan op twee manieren.

Transfer Pricing - indieningsdatum master file verlengd
recent inzicht

Transfer Pricing - indieningsdatum master file verlengd

Graag informeren wij u dat de Belgische fiscale administratie een uitstel heeft verleend tot 31 maart 2018 voor het neerleggen van de master file met betrekking tot aanslagjaar 2018.

Waarom u best nu nog een backservice in uw IPT overweegt
recent inzicht

Waarom u best nu nog een backservice in uw IPT overweegt

Onder invloed van een aantal andere verwachte maatregelen van het Zomerakkoord valt een inhaalbijdrage of backservice in uw Individuele Pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering in 2017 zeker te overwegen.

Verhoogde steunmaatregelen voor de transportsector
recent inzicht

Verhoogde steunmaatregelen voor de transportsector

Om de omslag naar moderner transport te ondersteunen en te versnellen, voorziet de Vlaamse Regering nu in extra ondersteuning. Wij zetten de twee belangrijkste maatregelen even op een rij.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren