x

BTW administratie verduidelijkt haar standpunt inzake btw-aftrek bij afstand van infrastructuurwerken aan de overheid

Dit artikel werd geschreven door Stefanie Defrancq, Eline Demeyere.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Een verkavelaar maakt een terrein bouwrijp en verkoopt dit aan een koper die op het terrein een gebouw opgericht. Hierbij is het gebruikelijk dat verkavelaars de eigendom van de infrastructuurwerken (wegeniswerken, riolering, gas- en elektriciteitsleidingen, etc.) gratis afstaan aan de overheid. De kost van deze infrastructuurwerken wordt inbegrepen in de prijs bij de verkoop van het terrein.

Op btw-vlak geldt de regel dat de verkoop van het terrein vrijgesteld is van btw en dat er geen recht is op btw-aftrek voor gemaakte kosten. Wat echter met de infrastructuurwerken?

In haar recente btw-beslissing nr. E.T. 124.513 dd. 23.12.2013 schetst de administratie drie mogelijke situaties die recht op btw-aftrek verlenen voor verkavelaars aan wie de verplichting wordt opgelegd om de aangelegde infrastructuurwerken af te staan aan de overheid:

1. Afstand om niet

Een eerste situatie is deze waarin de verkavelaar ook optreedt als bouwpromotor en dus gebouwen (huizen, appartementen, magazijnen) verkoopt met btw, tegelijk met het bijhorende terrein. De administratie staat de btw-aftrek in hoofde van de verkavelaar-promotor toe, op voorwaarde dat de kostprijs van de werken wordt verhaald op de koper van het bebouwde terrein.

Verkavelaars die louter de infrastructuur aanleggen en die geen gebouwen verkopen, maar zich beperken tot de verkoop van een bouwrijp gemaakt terrein, blijven dus uitgesloten van deze tolerantie.

2. Verkoop van onverdeelde aandelen in de infrastructuurwerken aan de kopers van een bouwterrein met beding van gratis afstand van die aandelen aan de overheid


Een tweede situatie is deze waarin de verkavelaar samen met het bouwrijp gemaakte terrein ook onverdeelde delen in de infrastructuurwerken verkoopt. De kopers moeten hierna deze onverdeelde delen in de infrastructuurwerken gratis afstaan aan de overheid.

De verkoop van deze onverdeelde delen in de infrastructuurwerken moet onderworpen worden aan btw, waardoor er eveneens een recht op btw-aftrek ontstaat in hoofde van de verkavelaar. Weliswaar is de aangerekende btw niet aftrekbaar in hoofde van de koper.

3. Verkoop van de infrastructuurwerken aan de overheid waarbij de kopers van een bouwterrein optreden als derdebetaler

Een derde situatie is de zogenaamde 'derdebetalersregeling'. Dit is de situatie waarin de infrastructuurwerken worden verkocht aan de overheid, maar met gehele of gedeeltelijke betaling van de prijs door de kopers van het bouwterrein.

In deze benadering worden de infrastructuurwerken als het ware met btw overgedragen aan de overheid waardoor de verkavelaar recht krijgt op btw-aftrek. Weliswaar is de aangerekende btw niet aftrekbaar in hoofde van de koper die deze betaalt.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import
recent inzicht

Verplichte vermelding EORI-nummer bij import

Personen die goederen invoeren in België vanuit een land buiten de Europese Unie, moeten vanaf 7 januari 2017 verplicht een EORI-nummer aanvragen.

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen
recent inzicht

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Wij lichten dit graag even toe.

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten
recent inzicht

Binnenkort ook 21% btw op pro-Deodiensten

Diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders die handelen onder het pro-Deosysteem, zijn onderworpen aan het bijzonder nultarief inzake btw. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit niet in overeenstemming is met de btw-richtlijn.

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden
recent inzicht

Wijzigingen inzake DBI-aftrek en vrijstelling roerende voorheffing voor dividenden

Met de wet "houdende fiscale bepalingen" van 1 december 2016 (BS 8 december 2016) werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd inzake de regeling van de DBI-aftrek en de RV-vrijstelling voor dividenden.

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd
recent inzicht

Programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd

Op 29 december 2016 is de Programmawet van 25 december 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hierin zijn enkele belangrijke fiscale wijzigingen opgenomen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Deinze
DeinzeKastanjelaan 17 bus 2
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren