x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Vermogensplanning

Meer continuïteit in uw leven

Jaar in jaar uit bent u in de weer voor uw eigen zaak. Klanten tevreden houden, leveranciers betalen, werknemers motiveren, uw business draaiende houden, uw financiële zaken regelen,... Allemaal zaken die veel tijd en energie vergen.
Maar heeft u daarnaast nog tijd om uw eigen financiële situatie te volgen? In het fiscaal doolhof van België is het niet altijd eenvoudig om naast uw drukke dagtaak ook nog snel en efficiënt uw eigen privévermogen te beheren. Daarenboven komt er steeds meer spanning op ons sociale zekerheidssysteem waardoor een gedegen planning voor uw eigen oude dag steeds belangrijker wordt.

Binnen de afdeling Vermogensaccountancy beschikken we over  onafhankelijke vermogensaccountants die uw privévermogen aan een grondig onderzoek onderwerpen waarbij geen enkel thema over het hoofd wordt gezien


Huidige situatie

Bij de opmaak van een Globaal Vermogensdossier wordt in eerste instantie uw privévermogen in kaart gebracht. Uw onroerende goederen en uw roerend vermogen, maar ook alle pensioenvoorzieningen die u op vandaag heeft alsook uw eigen zaak worden betrokken in deze analyse. Daarnaast worden uw inkomsten en uitgaven geanalyseerd. Daarbij wordt gekeken hoe u uw inkomsten zo fiscaal mogelijk kunt optimaliseren door gebruik te maken van de door de overheid toegestane optimalisatietechnieken.   De analyse stopt echter niet met de foto van de huidige situatie. Op basis van de actuele situatie gaat uw vermogensaccountant verschillende scenario's uitwerken. Hij zal reeds  op vandaag een gedetailleerde en becijferde prognose maken van hoe uw vermogen er  bij benadering zal uitzien op de kantelmomenten in uw leven en of dit opgebouwd vermogen zal volstaan om uw levensstandaard te behouden.

Toekomstige situatie

Een heel belangrijk kantelmoment is uw pensioenleeftijd of uw renteniersleeftijd (leeftijd waarop u wenst te stoppen met werken vooraleer u wettelijk met pensioen kan gaan).  Er wordt een nieuwe foto gemaakt van het privévermogen op deze leeftijd. Tegelijkertijd wordt een raming gemaakt van de inkomsten en uitgaven na deze pensioen- of renteniersleeftijd. Vaak stellen we vast dat vanaf dan de inkomsten drastisch kunnen dalen en de uitgaven zelfs kunnen toenemen. U zal bijgevolg wellicht een deel van uw opgebouwd vermogen dienen te gebruiken. Daarom is het belangrijk om te weten welk kapitaal er noodzakelijk is om uw levensstandaard na pensioen- of renteniersleeftijd te garanderen.  Uw onafhankelijke vermogensaccountant zal samen met u het traject uittekenen om aan  dit noodzakelijk pensioen- of rentenierskapitaal te geraken

Andere mogelijke kantelmomenten 

Om volledig zorgeloos door het leven te gaan, is het eveneens belangrijk om stil te staan bij de gevolgen van een langdurige ziekte of zelfs bij de gevolgen van een vroegtijdig overlijden van één van de partners. Onze eerste zorg bestaat eruit dat ook op dat ogenblik uw gezin beschermd blijft en dat de inkomsten-  en uitgavenbalans in evenwicht kan blijven.  Vaak dienen extra voorzorgsmaatregelen getroffen te worden teneinde de garantie te verkrijgen dat ongeacht de situatie u uw levensstandaard kan behouden. 

Nalatenschap en successierechten

Een goede vermogensplanning houdt eveneens rekening met de verdeling van uw vermogen op het moment dat u er niet meer zou zijn. Uw vermogensaccountant maakt uw nalatenschapsbalans op en berekent welk deel van uw vermogen er naar welke erfgenaam toekomt. Dit overzicht biedt u de mogelijkheid om regelingen te treffen opdat uw vermogen volledig volgens uw wensen kan verdeeld worden en om eventueel uw levenspartner extra te beschermen.
Wanneer u een aanzienlijk vermogen bezit, is de kans reëel dat de fiscus bij uw overlijden een groot deel van uw vermogen naar zich toetrekt onder de vorm van successierechten. Om die reden zoekt de vermogensaccountant samen met u naar oplossingen om  op een legale manier de successierechten voor uw erfgenamen te verlagen. Hierbij wordt niet enkel de focus gelegd op het belastingvoordeel, maar wordt ook rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en verlangens. Geen constructies waar u 's nachts wakker van ligt, maar duidelijke, pasklare antwoorden die tegemoet komen aan uw wensen. 

Actieplan en begeleiding nadien

De opmaak van uw Globaal Vermogensdossier op zich is slechts de eerste stap van de begeleiding. Zoals hierboven reeds aangehaald, zal uw vermogensaccountant een aantal belangrijke pijnpunten blootleggen en vervolgens een actieplan opstellen om deze één voor één samen met u op te lossen. Een team van onafhankelijke specialisten staat klaar om u te begeleiden bij het uitvoeren van dit actieplan. Daarenboven stelt de vermogensaccountant  u voor om jaarlijks een beperkte update op te maken: er wordt getoetst of de actieplannen correct uitgevoerd werden en of het af te leggen pensioenopbouwtraject gerespecteerd wordt.  Tegelijkertijd wordt er getoetst of er zich al dan niet grote wijzigingen voorgedaan hebben waardoor een nieuwe grondige analyse zich opdringt. 

Uw Persoonlijk Globaal Vermogensdossier geeft u een realistisch beeld van uw huidige privésituatie alsook van het af te leggen traject naar pensioenleeftijd.  De vermogensaccountant legt alle mogelijke valkuilen bloot en  biedt voor ieder obstakel een op maat uitgewerkte oplossing aan enerzijds om uw vermogen te beschermen, anderzijds om uw vermogen zo goed mogelijk op te bouwen.  De jaarlijkse beknopte checkup zorgt ervoor dat u een foutloos parcours aflegt tot pensioenleeftijd.

Download (pdf)Brochure Vermogensplanning

Wenst u meer informatie over Vermogensplanning?

Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ontdek al onze diensten

Nieuws en seminaries

Taks op tweede verblijven De Haan schendt gelijkheidsbeginsel
recent inzicht

Taks op tweede verblijven De Haan schendt gelijkheidsbeginsel

De rechtbank van eerste aanleg in Brugge oordeelde dat de verschillende belastingtarieven in de kustgemeente De Haan strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel.

De zorgvolmacht: wie beheert later uw vermogen?
recent inzicht

Wie zal uw vermogen beheren wanneer u onbekwaam wordt?

Heeft u er al eens bij stilgestaan wie uw vermogen zal beheren wanneer u hiertoe plots niet meer in staat bent? De zorgvolmacht kan hier de oplossing bieden.

auteursrechten.jpg
recent inzicht

Al eens gedacht aan auteursrechten?

Komt u als bedrijfsleider in aanmerking voor de toekenning van auteursrechten door uw vennootschap of wenst u uw werknemers fiscaal vriendelijk te verlonen via de toekenning van auteursrechten? Contacteer ons voor meer informatie!

Vermogensaccountancy in het fiscale doolhof van België
recent inzicht

Vermogensaccountancy in het fiscale doolhof van België

n het fiscale doolhof van België is het niet eenvoudig om als ondernemer uw privévermogen efficiënt te beheren.

Contract tekenen
recent inzicht

Een contract afsluiten met een vzw, kan dat zomaar?

Wie een contract wil sluiten met een vzw, kan toch best even controleren of de wetgeving over de overheidsopdrachten niet van toepassing is.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren