x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

HR Solutions

Haalt u het maximum uit uw personeelsbeleid?

Als ondernemer weet u beter dan wie ook dat mensen het hart van uw onderneming vormen. Werken met personeel baart vele ondernemers echter ook de grootste zorgen. Net daarom is een efficiënt en doordacht personeelsbeleid voeren zo belangrijk, want enkel zo haalt u het maximum uit uw human resources en vermijdt u onnodige kopzorgen.

De HR specialisten van Vandelanotte adviseren u bij diverse sociaaljuridische vraagstukken en begeleiden u ook stap voor stap in de praktijk. U kan op onze ondersteuning rekenen voor de aanwerving van geschikt personeel, het motiveren en evalueren van werknemers, het aanvragen en optimaliseren van tewerkstellingspremies en loonkosten, advies bij ontslag of overname en alle andere facetten die met personeelsbeleid te maken hebben.

Vandelanotte HR Solutions is een echte one stop shop voor personeelsadvies én organisatieadvies. Met een 360° benadering gaan we samen met u de groeiuitdaging aan.

Erkenningen op gebied van personeelsbeleid

De Vandelanotte HR Solutions dienst beschikt over meerdere erkenningen. Naast partner van Jobpunt Vlaanderen zijn wij certified member van Federgon en erkend als loopbaancentrum bij de VDAB.

Personeel aanwerven

Werving & Selectie

U mag op volledige assistentie rekenen bij de aanwerving van personeel. Een kernachtige vacaturetekst opstellen, geschikte publicatiekanalen selecteren en de juiste selectietechnieken toepassen zijn maar enkele van onze tools om de juiste m/v op de juiste plaats aan te trekken.

Testing & Assessment Center

Met ons geïntegreerd advies, gebaseerd op onder meer diepgaande competentiegerichte interviews en kwalitatieve testen, maakt u eens zo gemakkelijk de juiste beslissingen.  

Sociale documenten

Onze HR experten herwerken uw sociale documenten tot werkbare, actuele en juridisch correcte documenten die voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

Personeel motiveren en coachen

Development Center

Het in kaart brengen van kennis en talenten van uw huidige medewerkers biedt een opvallende meerwaarde voor u, maar ook voor de medewerkers zelf. Het eindresultaat wordt een handig coaching instrument om uw personeelsbeleid doelgericht af te stemmen op persoonlijke ontwikkelingspunten en ambities. Deze gerichte aanpak heeft bovendien ook een gunstg effect op ziekteverzuim en personeelsverloop!

Loopbaanbegeleiding

Zit er meer in u of in uw medewerkers dan op de werkvloer blijkt? Voor wie meer plezier en voldoening in een job zoekt of met twijfels zit over het toekomstige loopbaantraject, is loopbaanbegeleiding een echte aanrader. Aan de hand van gesprekken en oefeningen staan we stil bij de huidige en de gewenste loopbaansituatie en bij competenties en persoonlijke doelstellingen. Loopbaancoaching levert heldere inzichten op die het nemen van complexe carrièrebeslissingen aanzienlijk vereenvoudigt.

Bent u werkgever en wenst u de 'loopbaancheque' als instrument bij uw werknemers te promoten? Klik dan hier voor bijkomende informatie.

Evaluatiebeleid

Vandelanotte HR Solutions werkt een beoordelingssysteem uit op maat en assisteert u bij de evaluatiegesprekken van uw medewerkers.

Loonbeleid en-optimalisatie

Een competitief loonbeleid uitstippelen, fiscale loonkostoptimalisatie, alternatieve verloningsmethodes en het optimaal combineren van tewerkstellingspremies,... met onze HR adviezen kan u ook heel wat besparen!

Van strategisch concept tot change management

Als ervaren en neutrale partij is Vandelanotte HR Solutions goed geplaatst om u bij te staan bij diverse HR topics. Wij assisteren u bijvoorbeeld bij het uitwerken van een haalbare personeelsstrategie bij herstructurering, het doorvoeren van veranderingsmanagement of het bemiddelen bij een personeelsconflict.

Advies bij pensioen of ontslag personeel

Advies bij ontslag & outplacement

Onze experten verlenen u juridisch advies bij ontslag van exitgesprek tot en met de volledige ontslagregeling. Ook voor de begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe jobopportuniteit via outplacement begeleiden wij u en de ontslagen medewerker in kwestie persoonlijk en intensief.

Eindeloopbaan

Vandelanotte HR Solutions gidst u doorheen het kluwen van de pensioenwetgeving. Samen bepalen we het ideale pensioenmoment voor de medewerker én voor uw onderneming.

Personeelsbeleid op organisatieniveau

Optimaliseren van de organisatiestructuur

Onze inbreng omvat onder meer: het opstellen van overzichtelijke organogrammen, het uitwerken van duidelijke functiebeschrijvingen en het samenstellen van specifieke teams en werkgroepen en dat alles steeds in lijn met uw globale bedrijfsstrategie.   

Sociaal juridisch advies & sociale inspectie

Onze specialisten sociaal recht volgen de ontwikkelingen in de sociale wetgeving op de voet en onderhouden intensieve contacten met de verschillende overheids- en inspectiediensten. Ook bij sociale inspectie staan we u bij met raad en daad.

Sociale audit en optimalisatie

In hoeverre beantwoordt uw personeelsbeleid aan de juridische vereisten en maakt u al gebruik van alle mogelijke fiscale en sociale optimalisatiemogelijkheden die de wetgever biedt? Vandelanotte HR Solutions kijkt dit op eenvoudig verzoek voor u na.  

Overdracht familiebedrijven

Bij de overdracht van een familiebedrijf naar de volgende generatie is een goede voorbereiding essentieel. Een intensieve begeleiding vanuit verschillende disciplines vormt geen overbodige luxe. Ook los van de opvolgingskwestie kunnen onze praktijkgerichte adviezen in het kader van het opmaken van een familiaal charter het harmonieuze evenwicht tussen familie, bedrijf en individu bevorderen.  

Begeleiding binnen uw organisatie

Ziet u door het bos de bomen niet meer? Indien gewenst kan Vandelanotte HR Solutions ook de praktische uitwerking van uw personeelsbeleid en de loonadministratie gedeeltelijk of geheel van u overnemen. Onze dienstverlening verloopt daarbij volgens úw wensen en op úw maat.
Download (pdf)HR Solutions - AlgemeenDownload (pdf)HR Solutions - Publiek

Wenst u meer informatie over HR Solutions?

Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ontdek al onze diensten

Nieuws en seminaries

Wat verandert er vanaf 2018 op vlak van HR?
recent inzicht

Wat verandert er vanaf 2018 op vlak van HR?

In de laatste week van juli bereikte de regering een akkoord over de begroting. In dit akkoord vinden we ook heel wat maatregelen die relevant zijn voor werkgevers. Een aantal van deze maatregelen werden nu definitief.

startup-photos.jpgSubsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid
recent inzicht

Subsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde onlangs drie nieuwe oproepen in Vlaanderen. Via subsidies uit het ESF-programma wil de Vlaamse overheid organisaties ditmaal stimuleren om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool
recent inzicht

Inhoudingsplicht fiscale en sociale schulden: nieuwe verificatietool

Sinds 1978 voorziet de Belgische wet dat ondernemingen die actief zijn in de bouwsector, bewakingssector of vleessector, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de fiscale en sociale schulden van hun medecontractanten.

Budgetvriendelijk verlonen
recent inzicht

Budgetvriendelijk verlonen: een overzicht

Dagelijks worden werkgevers rond de oren geslagen met de berichtgeving rond de hoge loonkosten in België. Om hieraan tegemoet te komen werd een veelheid aan alternatieve verloningsvormen ontwikkeld.

sociale verkiezingen.jpg
recent inzicht

Sociale verkiezingen en u heeft meerdere vestigingen?

Ik heb meerdere vennootschappen en vestigingen, hoeveel technische bedrijfseenheden zijn er voor de sociale verkiezingen ?

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren