x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Corporate Finance

Meer invalshoeken, betere deals

Of het nu om een overname, samensmelting, financiering of verkoop van een bedrijf of activiteit gaat: het gaat om geld, veel geld. Dan is het belangrijk een specialist van Vandelanotte Corporate Finance aan uw zijde te hebben, die in alle discretie samen met u waakt over het resultaat van uw deal. Misschien wel de deal van uw leven.

Geïntegreerde aanpak

Het Vandelanotte Corporate Finance Team kan terugvallen op een jarenlange ervaring met mergers en acquisitions in middelgrote ondernemingen. Dankzij de ervaring en de experten van Vandelanotte kunnen wij uw projecten belichten vanuit financiële, juridische, fiscale, verzekeringstechnische en sociaal-rechtelijke hoek. Voor ieder vraagstuk kan u bij ons terecht. Daarbij zien we uiteraard geen enkel detail over het hoofd.

Buyer Services


Due diligence

Nog voor het ondertekenen van een koopintentie kunnen wij instaan voor een summier 'due diligence'-onderzoek, dat u een eerste inzicht geeft in de potentiële risico's van de overname. Na bevestiging van de koopintentie volgt een diepgaand 'due diligence'-onderzoek, waarbij ons gespecialiseerd Corporate Finance Team het hele reilen en zeilen van het over te nemen bedrijf nauwkeurig onder de loep neemt.

Legal advice & support
Een vlotte overname vereist correcte juridische afspraken. Ons Corporate Finance Team is onderlegd in alle deelaspecten van een overname. Financiële, sociale en belastingtechnische termen en afspraken worden bij ons correct en helder in de overeenkomsten opgenomen.

Post acquisition

Vandelanotte Corporate Finance staat u ook bij na de overname. Zodat de integratie of heroriëntering van de overgenomen entiteit in de grotere groep vlekkeloos verloopt. Wij staan garant voor een snelle en correcte afhandeling van de geïdentificeerde risico's binnen de onderneming.

Seller Services


Reading your business
De verkoop van uw onderneming vereist een goede voorbereiding. Een grondige doorlichting van de financiële cijfers, de bedrijfsvoering en de medewerkers is van cruciaal belang. Dit voor zowel de uiteindelijke prijs als de te verlenen garanties. Wij zorgen ervoor dat u als verkoper een goed onderbouwde balans kan voorleggen aan de koper en het risicoprofiel van uw onderneming is verlaagd.

Valuation
Bij de berekening van de vraagprijs voor uw onderneming houden wij ook rekening met uw marktpositie en strategie. Zo bent u verzekerd van een eerlijke en correcte vergoeding voor de waarde van uw bedrijf.

Corporate Financing


Debt raising
Groei en innovatie zijn van levensbelang voor uw onderneming. Voldoende en betaalbare kredieten hiervoor aantrekken ook. Ons Corporate Finance Team maakt voor u een overtuigend dossier op. Zodat de verdere onderhandelingen vlot kunnen verlopen.

Private Equity
Het aantrekken van risicokapitaal kan noodzakelijk zijn om de solvabiliteit van uw onderneming te versterken of het toekomstverhaal van uw onderneming waar te maken. Vandelanotte Corporate Finance helpen u graag bij het uitwerken van een onderbouwde toekomstvisie en de opmaak van een goed businessplan. Zodat u makkelijker structurele partners kan overtuigen om vers kapitaal in uw onderneming te pompen.

Corporate Assistance

Niet alleen het financiële aspect is belangrijk voor uw onderneming. De werksfeer, workflow en interne controle zijn drie belangrijke pijlers om de groei te ondersteunen. Vandelanotte Corporate Finance helpt u daarom bij het optimaliseren van uw financiële administratie en processen en het onderkennen van de risico's binnen uw onderneming. Zodat deze geen impact kunnen hebben op de toekomst van uw onderneming.

Internationaal advies

Vandelanotte is lid van The Leading Edge Alliance, een toonaangevende alliantie van accountancykantoren wereldwijd. Dit laat ons toe ook grensoverschrijdende projecten te begeleiden.

Wenst u meer informatie over Corporate Finance?

Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ontdek al onze diensten

Nieuws en seminaries

Luxemburg niet langer op OESO-lijst van 'belastingparadijzen'

Luxemburg niet langer op OESO-lijst van 'belastingparadijzen'

Vennootschappen moeten bij hun aangifte vennootschapsbelasting via een apart formulier melding maken! Indien deze aangifte niet gebeurt, is de betaling niet aftrekbaar als beroepskost.

Beroepsverplaatsingen naar het buitenland: ken een belastingvrije vergoeding toe!
recent inzicht

Beroepsverplaatsingen naar het buitenland: ken een belastingvrije vergoeding toe!

Een fiscaal vriendelijke manier om de bedrijfsleider of werknemer voor dergelijke buitenlandse dienstreizen te vergoeden zijn de forfaitaire dagvergoedingen.

Contract tekenen
recent inzicht

Een contract afsluiten met een vzw, kan dat zomaar?

Wie een contract wil sluiten met een vzw, kan toch best even controleren of de wetgeving over de overheidsopdrachten niet van toepassing is.

Aangifteformulier belasting
recent inzicht

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2015 gepubliceerd

Vandaag is in Het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 gepubliceerd tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2015.

Vrijstelling doorstorting BV voor startende ondernemingen
recent inzicht

Vrijstelling doorstorting BV voor startende ondernemingen

Een KMO zal vanaf 01/08/2015 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op bezoldigingen die betaald of toegekend zijn aan haar werknemers niet moeten doorstorten. Voor Micro-vennootschappen is dit verhoogd naar 20%. Lees meer...

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren