x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Audit

Uw bedrijfsrevisor bekijkt niet alleen uw cijfers

Denkt u aan een overname, een herstructurering of een fusie? Willen de bank, de overheid, andere partners en/of uw investeerders eerst gerust gesteld worden met actuele cijfers of een gecertificeerde jaarrekening voor ze een financiering toekennen of met uw bedrijf samenwerken? Een audit laten uitvoeren door een erkend bedrijfsrevisor geeft u een kristalhelder beeld van de huidige financiële positie van uw bedrijf en het toekomstpotentieel.

De bedrijfsrevisor certificeert namelijk officieel dat uw jaarrekening een getrouw beeld geeft van de cijfers van uw onderneming en de resultaten van het boekjaar. Zo heeft u een stevige basis voor uw ondernemingsplannen of omgekeerd: een duidelijk beeld van de financiële gezondheid van uw toekomstige zakenpartners.

Wat het Vandelanotte bedrijfsrevisoraat voor u kan betekenen

Bij Vandelanotte hebben we maar liefst 19 erkende bedrijfsrevisoren klaar staan om zo'n audit uit te voeren. Toch zal u telkens kunnen rekenen op 1 vaste contactpersoon. Dat vergemakkelijkt de communicatie en garandeert u dat uw gevoelige bedrijfsinformatie in alle vertrouwen wordt behandeld.

Uw bedrijfsrevisor zal bovendien niet enkel uw cijfers controleren en de correctheid ervan certificeren, maar u ook strategisch adviseren om geargumenteerde keuzes te maken en uw financiële situatie te optimaliseren. Met meer dan 20 jaar ervaring in bedrijfsrevisoraat kunnen we uw onderneming ook perfect benchmarken. Zo kan u uw cijfers vergelijken met gelijkaardige bedrijven in uw sector.

Ook wettelijk verplichte rapporteringen zoals bijvoorbeeld bij herstructurering, inbreng in natura, fusie, splitsing of vereffening worden nauwkeurig en netjes op tijd verzorgd, zoals het hoort. Merkt de bedrijfsrevisor een onregelmatigheid op, dan zoeken we samen met u naar een geschikte oplossing.

Vlotte afhandeling van wettelijke verplichtingen

Ook voor wettelijke controleopdrachten kan u op uw Vandelanotte bedrijfsrevisor rekenen. Bijvoorbeeld voor de controle van de economische en financiële informatie die aan de ondernemingsraad wordt verstrekt en de controle op de farmaceutische laboratoria, ziekenhuizen en MPI's... We beschikken eveneens over de nodige expertise en ervaring inzake voorraad- en bedrijfsschade na brand.

EFRO audit

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren is eveneens erkend EFRO auditeur. Deze erkenning bij het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling is vooral te danken aan onze uitgebreide ervaring op het vlak van EFRO audit, maar evenzeer door onze duidelijke visie waarbij naast het puur cijfermatig auditen ook grote aandacht wordt besteed aan de inhoudelijke opvolging van projecten.

Onze taak als EFRO auditeur zal er in bestaan om de uitgaven van Vlaamse projectpartners (steden, universiteiten, non-profitorganisaties,...) te certificeren naar de Europese Commissie toe voor programma's lopende van 2014 tot 2020.

Een overzicht van onze revisoraat diensten

Uw Vandelanotte bedrijfsrevisor begeleidt u bij uiteenlopende zaken:

•    Revisorale opdrachten
o    Controle van de geconsolideerde of statutaire jaarrekening
o    Verslaggeving aan de ondernemersraad
o    Erkend commissaris bij verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen
o    Inbreng in natura of quasi inbreng
o    Verandering van vennootschapsvorm of maatschappelijk doel
o    Ontbinding van vennootschap
o    Fusie, splitsing of aanverwante transactie

•    Diverse attestaties
o    Bedrijfsschade taxatie
o    Onafhankelijke beoordeling van financieel-economische conflicten
o    Agreed upon procedures
o    Groen punt verslaggeving
o    Attestaties aan Europees Parlement, VIPA, convenanten voor banken, etc...

•    Bedrijfseconomische studies
o    Investeringsstudies
o    Waarderingen van ondernemingen
o    Beoordeling van interne controleprocedures met oog op verbetering

•    Financieel management
o    Financiële analyse
o    Cashflow planning & analyse
o    Opstellen business plan en/of boordtabellen
o    Begeleiding bij management buy-in of buy-out, overname, fusie, splitsing, ...

Bedrijfsrevisor nodig?

Neem gerust even contact met ons op om uw noden en onze diensten in detail te bespreken!

Z-Audit

Z-Audit heeft 10 weken lang de rol van de bedrijfsrevisor en de commissaris in een onderneming belicht. De "Z-Audit"-reportages tonen aan dat de bedrijfsrevisor een onafhankelijk deskundige is voor de financiële controle in ondernemingen. Maar hij kan hen ook als vertrouwenspersoon bijstaan op diverse andere vlakken. Alle reportages kunt u hier bekijken.
Download (pdf)Bedrijfsrevisoren.pdfDownload (pdf)brochure_audit_nl.pdf

Wenst u meer informatie over Audit?

Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Ontdek al onze diensten

Nieuws en seminaries

Hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren ?
recent inzicht

Hoe staat de fiscus tegenover verslagen van bedrijfsrevisoren ?

Bedrijfsrevisoren staan zeer dicht bij het bedrijfsgebeuren van hun cliënt. Via verschillende analyses en verslagen maken zij een waarheidsgetrouw overzicht van het economisch gebeuren op. Maar wat is de waarde van deze verslagen voor de fiscus?

Vlaamse subsidiëring richtlijnen over de bepaling van reserves
recent inzicht

Vlaamse subsidiëring: richtlijnen over de bepaling van reserves

Vanaf 1 januari 2014 is het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring in werking getreden. In dit besluit werd opgenomen dat een reserve uit werkingssubsidies aangelegd mag worden wanneer de toegekende subsidie de kosten overschrijdt.

Kilometerheffing en btw Waalse regeling versoepeld voor buitenlandse transportbedrijven
recent inzicht

Kilometerheffing en btw: Waalse regeling versoepeld voor buitenlandse transportbedrijven

Volgens het principe "de gebruiker/vervuiler betaalt" werd in het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest sinds 1 april 2016 de kilometerheffing ingevoerd. Hierbij is het tarief afhankelijk van de emissieklasse en het gewicht.

Controle taks op verzekeringsverrichtingen
recent inzicht

Controle tax op verzekeringsverrichtingen

Momenteel worden internationale bedrijven die over een vestiging of een inrichting in België beschikken, aangeschreven door de dienst Diverse Taksen met de aankondiging van een controle.

Luxemburg niet langer op OESO-lijst van 'belastingparadijzen'

Luxemburg niet langer op OESO-lijst van 'belastingparadijzen'

Vennootschappen moeten bij hun aangifte vennootschapsbelasting via een apart formulier melding maken! Indien deze aangifte niet gebeurt, is de betaling niet aftrekbaar als beroepskost.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren